Аура


Талма (эпилепсиялык), шакый, истерия кармардагы өзгөчө абал. А-нын бир нече түрү бар. Сенсордук А. көп кездешет, мисалы, сезүү А-сында адам денесинин айрым жерлеринде өзгөчө сезим (ооруксунуу, чымыроо, муздоо) туят. Көрүү А-сында жаркырак түстөр, жарыктын чагылуусу көрүнөт. Угуу А-сында түрдүү үндөр, ызы-чуу сезилет. Жыт А-сында бөтөнчө түтүндүн, жыпар заттын, чирик жыттанат. Висцералдык А. — ички органдардын А-сында жүрөк тез согот, ачка болуу же заңдагысы келүү сезими пайда болот. Кыймыл А-сында (стереотип) башы калчылдап, көз алаңдайт, айрым булчуңдар тырышат; секреция А-сында адам тердейт, көзүнөн жаш агат; вазомотордук А-да бет кызарып, албырат. Психикалык А. өтө кайгыруудан, коркуудан болот.

Чанда А. талмасыз өтөт.

2016-05-20 141 Медицина Жыргалбекова С. 2016-05-20