Алкоголсуз суусундуктар


Алар суусаганды басуу, денени салкындатуу же дарылык үчүн ичилет. Аларга газдалган суу, жашылча, жемиш, мөмө, мөмө-жемиш ширеси, минералдуу суулар кирет. Биздин өлкөдө өнөр жайда мамлекеттик стандарт көрсөтмөсүнө ылайык даярдалат. Алар мөмө-жемиш ширелерине суу, кант, тамак-аш органикалык кислоталар, эссенция жана өң берүүчү заттар кошулуп жасалат. С-ды газдаштыруу атайын аппараттарда көмүр кычкыл газына каныктыруу менен жүрөт. Кант диабети менен ооругандар үчүн С-га канттын ордуна ксилит же сахарин кошулат.

С-ды караңгы жерде 20° температурада жабык идиште 7 сутка, кант диабети менен ооругандар үчүн С-ды 15 сутка сактоого болот. Чаңгылттанып же чөкмө туна баштаса мындай С. ичүүгө жарабайт. Ширелер мүнөз тамак болгондуктан, балдарга жана оорулууларга пайдалуу. Алар өтө даамдуу келип, органикалык кислоталарга, минерал заттарга жана витаминдерге бай. Кийинки мезгилде бөтөнчө даамдуу, суусунду кандыруучу жана дене сергитүүчү С. даярдала баштады. Кымыз, квас, максым, жарма, чалап да С-га кирет.

2016-05-20 255 Медицина Жыргалбекова С. 2016-05-20