Аларча табият паркы


Кыргыз Алатоосунун түндүк капталындагы Аларча капчыгайынан орун алган. 1976-жылдан Аларча табият паркы болуп аталган. Парк Бишкек шаарынан 30 км түштүк тарабында тоо арасына жайгашкан. Аянты 19,4 миң гектар. Деңиз деңгээлинен 1600-4875 м бийикте; орточо бийиктиги 3300м. Парк жайгашкан жер тоолуу, аскалуу келип, чокулары өтө тик, капчыгайлары кууш. Табият паркынын чеги Аларча суусунун суу бөлгүчүнүн чегине дал келет. Паркты уюштурганга чейин Аларчанын жаныбарлар менен өсүмдүктөр дүйнөсү кыйла жабыркаган. Аларча жанаша жаткан капчыгайлардан табигый шарты боюнча бир топ айырмаланат. Мында бийик жана кооз чокулар, көк мөңгү, шаркыратмалуу суулар бар. Өсүмдүктөрү да башка капчыгайлардыкынан өзгөчөлөнүп, сейрек учуроочу дарактар менен бадалдар жана дарылык касиети бар көптөгөн чөптөр кездешет.

Кыргызстандын Кызыл китебине катталган өсүмдүктөрдүн 10 түрү бар. Аларча табият паркында карагай өсөт, ал эми ага коңшулаш капчыгайларда карагай өспөгөнүнө таң калбай коюуга болбойт. Табият паркы айбанаттарга да бай. Анда сүт эмүүчүлөрдүн 26 түрү (тоо эчки, аркар, элик, кашкулак, түлкү, коён, канаттуулардын 160тан ашык түрү (улар, кекилик, кыргоол ж. б.) бар. Кызыл китепке катталган илбирс, күрөң аюу, тоо аркар, бүркүттөр да мекендейт. Аларча табият паркы аймактын табиятын коргоо жана калктын эс алуусун уюштуруу максатында түзүлгөн. Бүгүнкү күндө бул аймак маданият-эс алуучу кооз жайлардын бирине айланды. Мында альпинисттер менен лыжа ышкыбоздору машыгуучу спорттук базалар да бар. Жыл сайын бул жерге өлкөбүздүн булуң-бурчтарын жана чет өлкөлөрдөн миңдеген туристтер менен меймандар келип турушат.

2016-12-22 124 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22