Афазия


Сүйлөөнүн бузулушу. Мында бирөөнүн сөзүн түшүнбөйт же бир аз түшүнөт, ошондой эле өзүнүн оюн түшүндүрүү үчүн сөз, фраза айта албайт. А. көбүнчө мээнин сол жарым шарынын кыртышы жабыркаганда болот. Негизинен эки түргө — кыймыл жана сенсордук. А. болуп бөлүнөт. Кыймыл А-сында оорулуунун сүйлөө аппараттары (көмөкөй нервдери, булчуңдары, таңдай, эрин, тил), акыл-эси ордунда болуп, айтылган сөзгө түшүнөт, бирок сүйлөй албайт. Сенсордук А-да оорулуу сүйлөөгө жөндөмдүү болуп, бирок сөздү түшүнбөйт.

Сенсордук А-нын бир түрү болгон амнестия А-сында оорулуу башынан өткөн окуяларды, буюмдун атын, бирөөнүн аты-жөнүн эстей албаганы менен аны колдонууну билет, Сүйлөөнүн бузулушу мээге кан куюлганда, тромбоздо, мээ травмага учураганда, сезгенгенде, шишик ооруларында көп байкалат. Ооруну дарылоо үчүн аны пайда кылган себептерди аныктап, жоюу максатка ылайык. Андан соң врач - логопеддин жардамы менен сүйлөөгө үйрөтүүгө киришүү керек.

2016-05-20 342 Медицина Жыргалбекова С. 2016-05-20