Адамдын ою жана сезими


Адамдар космоско жол салышты, океандардан сүзүп өтүүгө жана атомду бөлүктөргө ажыратууга үйрөнүштү, унутулган тилдердин, жазуулардын сырларын ачышты. Анткени адам ойлоно билет. Адамдын ою кандайча жаралат? Жөнөкөй эле бир мисалды алып көрөлү. Бала сууга таш ыргытса, ал чөгүп кетёт, дагы ыргытса - дагы эле ошондой. Эми бала үчүнчү жолу ыргыткан ташы да сууга чөгүп кетээрин ыргыта электе эле билет. Балада "бардык таштар сууга чөгөт" деген ой пайда болот. Ошентип ал өзүнүн байкоосунан жыйынтык чыгарып, сууга ыргыткан эки таштын касиетин башка бардык таштарга таандык кылды. Адамдын мына ушундай өз тажрыйбасынын негизинде жыйынтык чыгарууга, буга чейинки аңдап-билүүгө таянып, жаңы түшүнүк түзүүгө жөндөмдүүлүгү анын ойлоно ала тургандыгын далилдейт.

Ойлонууга жөндөмдүүлүк гана адамга көзгө көрүнбөгөн нерселерди, жагдайларды "көрүп" билүүгө, табият кубулуштарынын себептерин түшүнүп, окуялардын ортосундагы ички байланыштарды баамдай алууга мүмкүндүк түзөт. Ойлоно алган күч-кубаттуу жандык болуп калды. Жаңы төрөлгөн баланын организминде башка жаныбарлардын балдарынан айырмаланып, анын ойлонушуна зарыл болгон өбөлгө, шарт бар. Анын нерв системасы, баш мээсинин чоң жарым шарларынын кыртышы ушундайча түзүлүп, башка кызматты аткарат. Нерв системасынын негизги бөлүгү болгон бул кыртыш кээде "ойлоо органы" деп аталат. Бул табигый өбөлгө, мүмкүндүк ойлоно алуу жөндөмдүүлүгүнө айланышы үчүн көптөгөн зарыл шарттар болушу керек. Анын эң башкысы - баланын адамзат коомунда чоңоюшу. Бала адамдарга кошулбастан таптакыр ээн жерде өссө, ал ойлоого үйрөнө албайт, сүйлөй да албайт. Адам кандайдыр бир мейли эң жөнөкөй болобу, маселени чечүүгө мажбур болгондо гана ой жаралат.

Ойлоо жөндөмдүүлүгү балдар оюнунда да, окууда да, эмгектенүүдө да өнүгөт. Ал көп жагынан адамдын өзүнө, анын туруктуулугуна, чыдамкайлыгына байланыштуу болот. Эң башкысы - ойлоодон жалкоолонбоо керек. Татаал суроого жооп табууда же маселени чечүүдө чымырканып ой жүгүртүп, кыйналуудан коркпоо зарыл. Турмушта эмнени гана жасабасын, адам дайыма кубаныч, кайгы, жакшы көрүү, ачуулануу, таарынуу сыяктуу ар кандай сезимдерди башынан өткөрөт. Адамдын сезимдерин билдирүүчү бардык сөздөрдү барак бетине тизмелеп батырууга да мүмкүн эмес. Мындай сөздөрдүн өтө көп экендиги биздин сезимдерибиздин бай жана ар түрдүү экендигин көрсөтөт. Сезим аркылуу биз адамдарга, окуяларга, айланабызда болуп жаткан бардык нерселерге болгон мамилебизди билдиребиз. Сезим биздин муктаждыгыбыз кандай канааттандырылып жатат, жашоо турмушубузда баары жайындабы - мына ушулар тууралуу кабарлайт. Жакшы санаа сезимин ар бир адам өзү тарбияласа болот.

Мисалы, сен кандайдыр бир жаныбарды жакшы көрбөйсүң дейли. Бирок, аны дайыма байкап, жүрүш-турушун, жашоо шартын иликтеп, тоюттандырып турсаң бара-бара ага тартылып, жакшы көрө баштайсың. Адамдын өз сезимине гана жетеленип, баш ийип калгандыгы да өтө жаман көрүнүш. Бирок адам башка адамдардын да башына түшкөн сезимин да кошо сезип, аларга санаалаш болуу сапатына ээ. Кандайдыр бир жорук-жосун жасагандан кийин ал жоругуңар ата-эне, досторуңарда, атүгүл силер билбеген башка эле адамдарда кандай сезимди пайда кыларын элестетүүгө аракет кылгыла. Адамды урматтоо - эң ажайып, сонун сезимдердин бири. Бул сезим адамга турмушта өз ордун табууга, өмүрдү башкаларга да пайда келтиргендей кылып жумшоого жардам берет.

2016-12-22 542 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22