Аачым жана ашар


Аачым (аарчым) — кандайдыр бир нерсени сүртүүгө (аарчыгууга) ылайыкташкан чүпүрөк. Аны бет аарчынын (жүз аарчы, кол жоолук) сүлгүнүн бир түрү катары кароого болот. Ага сайма көчөттөрү түшүрүлгөн. Ашар — Элдик көркөм кол өнөрчүлүктө: килем токууда, чий чырмоодо, өрмөк согууда, кереге көктөөдө, там салууда чеберлердин — адамдардын биргелешип, бир асыл буюмду жана үйдү бүтүрүү салты, бир иштин соңуна чыгуу аракети. Ал мүмкүнчүлүгүнө карата бардык убакта чакырылат да, бул биргелешип уздануунун - узануунун, жардам берүүнүн сонун үлгүлөрүнөн болот. Ашар иштин арымын аябай тездеткен. Мында устаттар — нускоочулар, байбичелер, куттуу карыялар үйрөнгүчтөргө жол, таалим-тарбия көрсөтүп турушат. Буга келгендерди үй ээси мал союп, жайыл дасторкон менен жакшынакай күтүнүп алат. Мисалы, килем токууга келген көпчүлүк аз күндүн ичинде эле (4,5 мХ2,4—3) «төр килемин» токуп коюшат.

2016-05-20 95 Кол өнөрчүлүк Жыргалбекова С. 2016-05-20