20-кылымдын соңу (16)


Америкалыктар ар дайым эл аралык окуяларды териштирүүдө демографиялык өзгөрүүлөрдүн жана технологиялык жаңылыктардын натыйжасын талкуулаганда карама-каршылыктарды башынан өткөргөн. 20-кылымдын акыркы он жылдыктары да ушундай болду. 1960-1970-жылдары либералдык активдүүлүк 1980-жылдардын жаңы консерватизминин далдасында калган. Консерваторлор чакан өкмөттү, күчтүү улуттук коргонууну, коммунизмге каршы туруктуу аң-сезимди, экономиканы жандандыруу үчүн салыктарды азайтууну, кылмыштарга каршы катуу чараларды көрүүнү, коомдук турмушта диндин көбүрөөк көрсөтүлүшүн, социалдык жүрүш-турушта катуу эрежелерди коргогон. Муруңку актер жана Калифорниянын республикачыл губернатору Рональд Рейган америкалыктар үчүн туруктуулуктун элесин туюнтуп, президенттикти эки мөөнөт жеңип алган.

2016-05-29 277 АКШнын кыскача тарыхы Жыргалбекова С. 2016-05-29