Балдардын нерв системасынын жабыркашы жана эркин кыймылдын жок болушу же чектелиши менен мүнөздөлүүчү оорулар тобу. Б. ц. ш-на баларын бир жашка чейин ар түрдүү менингоэнцефалит менен коштолуучу вирус оорулары (кызамык. грипп жана башка) менен оорушу, эненин кош бойлуу мезгилинде оор жумуш иштеши, кайгыруусу, ичкилик ичүүсү, сүзөк жана котон жара оорулары менен оорушу, ошондой эле кыйын төрөттө баланын мээсине кан ауюлуу себеп болот.

109 Медицина 2016-05-20

Жалпы билим берүүчү мектептин окуучуларынан ар тараптан өнүккөн жаш спортсмендерди, ошондой эле мектептерде жана пионер уюмдарында физкультурара жана спорт боюнча массалык иштерди жүргүзүүчү коомдук физкультура активдерин даярдоочу мектептен тышкаркы атайын спорттук мекемелер. Мындай мектептер шаарларда, айыл жерлеринде

96 Медицина 2016-05-20

Эмчектеги баланы аралаш жана жасалма тамактандырууда колдонуучу азыктар (Шилтеме: Эмчектеги баланы тамактандыруу). Аралашма даярдоодо көп учурда уй сүтү, ар кандай акшак, жемиш, мөмө, жашылчалар, эт, куш эти, балык пайдаланылат. Баланы тамактандырууда сүт зор мааниге ээ. Ошондуктан сүт аралашмасы көп колдонулат. Эне сүтү менен уй сүтүнүн

80 Медицина 2017-09-19

Оорулуу балдарды комплекстүү дарылоонун, өнөкөт оорулардын өөрчүшүн алдын алуунун маанилүү звенолорунун бири. Санаторийге баланы врач айрым оору белгилери менен жиберет. Б. с. балдар ооруларынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен адистештирилет. Кызыл жүгүрүк, таяныч-кыймыл аппаратынын туберкулёзу, дем алуу органынын,

76 Медицина 2016-05-20

15 жашка чейинки балдарга, бардык окуучуларга, поликлиникада же үйдө медициналык жардам көрсөтүүчү дарылоо жана алдын алуу иштерди жүргүзүүчү мекеме. Өспүрүмдөргө. (15тен 18ге) медициналык байкоо чоң кишилердин поликлиникасында, өспүрүмдөр кабинетинде жүргүзүлөт. Б. п. демейде балдар же жалпы оорукананын составына кирет; анда атайын медициналык жардам берүүчү

88 Медицина 2016-05-20