Тирүү табият жөнүндөгү илимдер жыйындысы. Б. вирустан тартып кишиге чейинки бардык тирүү организмдердин түзүлүшүн, функциясын, өөрчүшүн, пайда болушун, бири-бири жана айлана-чөйрө менен байланышын изилдейт. Жердеги тиричилик формалары, изилдөө методу жана анын максаты көп түрдүү болгондуктан биологиялык илимдер системасы өтө татаал. Б-нын жаныбарларды изилдөөчү бөлүмү — зоология, өсүмдүктөрдү

Бийик карындыз же сарындыз — көп жылдык жапайы өсүмдүк. Ал Украина, Кавказ, Белоруссия, Батыш Сибирь жана Орто Азияда кездешет. Кыргызстанда кеңири таралып, бадалдардын арасында, суунун жээгинде жана башка нымдуу жерлерде өсөт. Негизинен тамыры дарылык касиетке ээ. Тамыры күзүндө же жаз алды менен казылат да, дароо муздак сууга жууш керек.

Жугуштуу оорулардын алгачкы мезгили. Бул мезгилде оорунун алгачкы, анча даана болбогон белгилери байкалат, мисалы, тамакка табити жоголот, уйку бузулат, баш ооруйт, алы кетет жана башка Ал инкубациялык мезгилден (жашыруун мезгил) кийин болот. Бул мезгилден кийин ошол ооруга мүнөздүү белгилер (ысытма, териге бүдүрлөрдүн чыгышы жана башка) пайда болот. Б. б. м. жугуштуу эмес ооруларда, мисалы, миокарддын инфарктында

Май бездеринин сезгениши. Май бездеринин функциясы күчөп, секретинин составы өзгөрүүсүнөн себорея өнүгөт. Майлуу тешикчеси көп териде (бет, төш, жон) бозомтук кара тактар — тыгындар пайда болот. Аны сыкканда кара баш «курттай» болуп чыгат. Чогулган тери майларында ириңдетүүчү микробдор жакшы көбөйөт; анын тегереги сезгенип, түйүнчөлөр, ириңчелер түрүндөгү кадимки Б. пайда болот. Аны дарылабаса сезгенүү күчөп, ооруйт, ириңдейт, айыкканда так калышы мүмкүн. Кадимки Б. өспүрүм балдар, кыздарда

Безгек чиркейинин митеси — плазмодия пайда кылуучу жугуштуу оору. Ооруну плазмодиянын түрү чакырат. Плазмодиялар кан митеси болгондуктан оорулуунун канында жашайт. Анофелес чиркейи Б. болгон кишини чагып, канын соргондо аны менен кошо плазмодияларды сорот. Чиркейдин ичине кирген мителер өсүп, көбөйөт. Чиркей соо кишини чакканда козгогучтар шилекей менен адамдын организмине кирет. Кан агымы менен