Биоэлектр кубулуштары (био - ток, биоэлектр потенциалдары) — тирүү организмдердин ткань менен клеткаларында пайда болгон электр потенциалдары. Ал организмдеги бардык физиологиялык процесстер менен байланыштуу Б. Шилтеме: козголуу процессин пайда кылып, ал нерв талчалары аркылуу өтүп, натыйжада скелеттин, кан тамырлардын, жүрөктүн булчуңдары кыскарат, без клеткасы өзүнүн секрециясьн чыгарат. Б. Шилтеме: тамак сиңирүүнүн, бардык анализаторлордун

40 Медицина 2016-05-20

Организмдеги химиялык заттардын составын, структурасын, таралышын, алмашуусун жана функциясын изилдөөчү илим. Б. өз алдынча илим катары 19-кылым менен 20-кылымдын ортосунда органикалык химия, физиология жана башка илимдердин жетишкендиктеринин негизинде калыптанды. Тирүү материяны химиялык көз караш менен изилдөө байыркы

110 Медицина 2016-05-20

Бүтүндөй организмде, анын айрым органында, ткандарында жана клеткаларындагы физикалык касиеттер менен кубулуштарды, ошондой эле тиричилик процессинин физикалык-химиялык негизин изилдөөчү илим. Тирүү организмдердин составына кирүүчү татаал химиялык бирикмелерди, анын ичинде белокторду жана нуклеин кислоталарын, ошондой эле алардын өз ара таасирлерин молекулалык Б. изилдейт. Клетка Б-сы клетканын аткарган кызматынын физикалык-химиялык негизин, клетка структурасы менен функциясынын

74 Медицина 2016-05-20

Кибернетиканын бир бөлүмү; ал техникалык аппараттарды, механизмдерди, системаларды түзүү жана түрдүү инженердик маселелерди чечүүдө организмдердин түзүлүш өзгөчөлүгүн, тиричилигин изилдейт. Биологиялык системаны техникалык системага алмаштыруу үчүн биологиялык объектинин бул же тигил тиричилик процессин кылдат изилдөө, аны математикалык жазуу жана моделдөө методун иштеп чыгуу талап кылынат.

51 Медицина 2016-05-20

Организмдин түрдүү функцияларынын циклдүү өзгөрүшү. Б. р. айлана-чөйрөнүн циклдүү өзгөргөн факторлоруна ыңгайланууда мааниси чоң. Жер шарынын Күндү айлануусу, Жердин өз огунда айлануусу, Айдын Жерди айланып жүрүшү айлана-чөйрөдө жарыкты, температураны, нымдуулукту, электр жана магнит талааларынын чыңалуусун өзгөртөт. Чөйрөнүн циклдүү

61 Медицина 2016-05-20