Балык уулоо

Бардык жаштагы кишилер катыша ала турган активдүү эс алуунун кеңири тараган түрү. Советтик закон бардык граждандарга спорттук шаймандар менен коруктардын аймагындагы көлмөлөрдөн, атайын балык чарбасынын көлмөлөрүнөн башка бардык жерде Б. у-го укук берет. Б. у. чыдамдуулукка, сабырдуулукка тарбиялайт, организмди чыңдайт, нерв системасын тынчтантат жана ишке жөндөмдүүлүгүнКененирээк...

Бальнеотерапия

Табигый жана жасалма жол менен даярдалган минералдуу сууларды дарылоо жана алдын алуу максатында пайдалануу. Б-да минералдуу суулар түшүү (ванна, душ, бассейн) жана ичүү, ошондой эле оозду чайкоо, ингаляция, карынды жана ичегилерди жууш үчүн сунуш кылынат. Минералдуу суулар составында көмүр кычкыл газ, күкүрттүү суутек, азот, тез ажыроочу радиоактивдүү заттар (радон),Кененирээк...

Бальнеология

Курортологиянын минералдуу суулардын, дары баткактын пайда болушун жана физика-химиялык касиетин, дарылоо-алдын алуу максатында колдонулууну изилдөөчү бөлүмү. Б-ны бадьнеотерапия, бальнеотехника, бальнеография түзөт. Б. физиотерапия, гидрогеология, метеорология, химия, физика, биология, физиология, клиникалык медицина жана башка илимдер менен да тыгыз байланышта.

Бандаж

Курсак чыңалтмасындагы чуркуну жабуу үчүн, курсак чыңалтмасын өтө чоюлуудан сактоо жана ички органдарды нормалдуу абалда кармоо максатында колдонулат. Б. пайдаланышына жараша дарылоочу жана алдын алуучу (профилактикалык) болуп айырмаланат. Аларга курсак бандажы, төрөткө чейинки жана төрөттөн кийинки Б., ошондой эле чурку Б-ы кирет. Алдын алуучу Б. кош бойлуу мезгилде жана төрөттөн кийин курсактын өтө чоюлушун алдын алуу максатында, айрыкча булчуң системасы начар аялдарга, ошондойКененирээк...

Баңгилик

Наркотиктерди жана наркотиктик таасири бар заттарды чегип же ичип көнүүдөн пайда болуучу өнөкөт дарт. Б. адамды наркотикти дайыма талап кылуу абалына жеткирип, анын акыл-эси жана күч-кубаты наркотикти кабыл алган же албагандыгына жараша болот. Ал ден соолукту бузуп, социалдык деградацияга дуушарлантат. Башты айлантып,Кененирээк...