Бальнеология

Курортологиянын минералдуу суулардын, дары баткактын пайда болушун жана физика-химиялык касиетин, дарылоо-алдын алуу максатында колдонулууну изилдөөчү бөлүмү. Б-ны бадьнеотерапия, бальнеотехника, бальнеография түзөт. Б. физиотерапия, гидрогеология, метеорология, химия, физика, биология, физиология, клиникалык медицина жана башка илимдер менен да тыгыз байланышта.

Бандаж

Курсак чыңалтмасындагы чуркуну жабуу үчүн, курсак чыңалтмасын өтө чоюлуудан сактоо жана ички органдарды нормалдуу абалда кармоо максатында колдонулат. Б. пайдаланышына жараша дарылоочу жана алдын алуучу (профилактикалык) болуп айырмаланат. Аларга курсак бандажы, төрөткө чейинки жана төрөттөн кийинки Б., ошондой эле чурку Б-ы кирет. Алдын алуучу Б. кош бойлуу мезгилде жана төрөттөн кийин курсактын өтө чоюлушун алдын алуу максатында, айрыкча булчуң системасы начар аялдарга, ошондойКененирээк...

Баңгилик

Наркотиктерди жана наркотиктик таасири бар заттарды чегип же ичип көнүүдөн пайда болуучу өнөкөт дарт. Б. адамды наркотикти дайыма талап кылуу абалына жеткирип, анын акыл-эси жана күч-кубаты наркотикти кабыл алган же албагандыгына жараша болот. Ал ден соолукту бузуп, социалдык деградацияга дуушарлантат. Башты айлантып,Кененирээк...

Баротерапия

Дарылоо максатында төмөнкү же жогорку атмосфера басымын колдонуу. Ал атайын жабдылган барокамерада жүргүзүлөт. Жалпы Б-да кычкылтек, кычкылтеги бар аба же башка газ аралашмаларынын жогорку же төмөнкү басымын пайда кылып, бир же бир нече оорулууну барокамерага жаткырат. Кийинки кезде чыккан барокамераларда атмосфералык басымдан башка, температураны, абанын нымдуулугун, ошондой эле оң жана терс иондордун өлчөмүн жөнгө салууга болот. Декомпрессиялык ооруларды дарылоодоКененирээк...

Бартолинит

Жыныс кынынын кире беришиндеги чоң бездердин (бартолини бездери) сезгениши. Б. бездин бөлүп чыгаруучу түтүгүнө оору козгоочу микробдор — гонококк, стрептококк, стафилококктор киргенде пайда болот. Гонококк пайда кылган Б-те көпчүлүк учурда чыгаруучу түтүктүн эки тарабы тең сезгенет. Башталышында ал анча билинбейт, жыныс кынынын кире беришиКененирээк...