Май бездеринин сезгениши. Май бездеринин функциясы күчөп, секретинин составы өзгөрүүсүнөн себорея өнүгөт. Майлуу тешикчеси көп териде (бет, төш, жон) бозомтук кара тактар — тыгындар пайда болот. Аны сыкканда кара баш «курттай» болуп чыгат. Чогулган тери майларында ириңдетүүчү микробдор жакшы көбөйөт; анын тегереги сезгенип, түйүнчөлөр, ириңчелер түрүндөгү кадимки Б. пайда болот. Аны дарылабаса сезгенүү күчөп, ооруйт, ириңдейт, айыкканда так калышы мүмкүн. Кадимки Б. өспүрүм балдар, кыздарда

176 Медицина 2018-05-27

Безгек чиркейинин митеси — плазмодия пайда кылуучу жугуштуу оору. Ооруну плазмодиянын түрү чакырат. Плазмодиялар кан митеси болгондуктан оорулуунун канында жашайт. Анофелес чиркейи Б. болгон кишини чагып, канын соргондо аны менен кошо плазмодияларды сорот. Чиркейдин ичине кирген мителер өсүп, көбөйөт. Чиркей соо кишини чакканда козгогучтар шилекей менен адамдын организмине кирет. Кан агымы менен

58 Медицина 2016-05-20

Кишинин денесинин жогорку бөлүгү. Б. биринчи моюн омурткасы (атлант) менен бириккен. Кишинин Б-ы анатомиялык өзгөчө түзүлүштө болот. Б. сөөгү мээ жана бет бөлүгүнөн турат (Шилтеме: Баш сөөгү). Мээ бөлүгүнүн чекеден (маңдайдан) башка жери чач менен капталган. Б-тын тери алдындагы май клетчаткадан турган жука катмарында кан жана лимфа тамырлары, нервдер абдан көп. Клетчатканын алдында маңдай жана кежиге булчуңунан

91 Медицина 2016-05-20

Баш сөөгү жана анын ичиндеги мээ менен кабыкчаларынын түрдүү кырсыктардан жабыркашы. Баш териси жана сөөгү бүтүн болсо жабык, ал эми териси айрылып, сөөгү сынса ачык Б. т. деп аталат. Ачык Б. т-нда мээ жана мээ кабыгына микробдор кирип, инфекциялык кабылдоолорго (энцефалит, абсцесс, менингит) алып келиши мүмкүн. Травмага учураганда баш сөөк жарылып, тешилип же басылып сынышы, ошондой

494 Медицина 2016-05-20

Баштын скелети. Ал бири-бири менен тыгыз жиктелип бириккен 23 сөөктөн турат. Б. с. мээ жана бет бөлүгүнө ажыратылат. Мээ бөлүгүнүн сөөктөрү бири-бири менен тыгыз биригип мээ көңдөйүн түзөт. Бул көңдөйдө мээ, ички угуу жана тең салмакты сактоочу органдар жайгашкан. Ал маңдай, төбө, желке, чыкый, кыйык, калбыр сөөктөрүнөн турат. Бул сөөктөрдө көп тешиктер бар. Алар аркылуу көрүү,

99 Медицина 2016-05-20