Корком окуу

"Корком окуу" сөз айкалышы 19-кылымдын ортосунда активдүү колдонула баштап, көркөм сөз чеберчилигин жана бул нерсеге балдарды үйрөтүүнүн тартиби болуп саналган. Көркөм окуу - бул сөз аркылуу жогорку көркөм эмгек толгон сезимталдык жана ой жүгүртүү, автордун чыгармасына аткаруучунун жеке баасын берүү.

Кененирээк...

Кыргызстандын кооз жерлери

Кыргызстандын кооз жерлери
Кыргызстандын кооз жерлери - бул таза абага чөмүлгөн, чексиз табигый кооз тоо чокулары. Өлкө өзүнө кооз тоолуу көлдөрдү жана дарыяларды, түбөлүк кар менен капталган аска-зоолорду камтыган кайталангыс Орто Азия өзгөчөлүгүнө ээ. Мындан сырткары, Кыргызстан укмуштуудай шаркыратмалардын, көптөгөн капчыгайлардын, ашуулардын, сырдуу келбети менен өзүнө азгырган үңкүрлөрдүн, дарылык касиети бар булактардын мекени болуп саналат.

Кененирээк...

5-март Ак калпак куну

Ак калпак куну

Жылда 5-мартта Кыргызстанда улуттук баш кийим ак калпактын урматына Ак калпак куну белгиленет. Бул күн Жогорку Кенештин 2016-жылдын 29-июнундагы №825-VI токтому менен улуттук баш кийимдин маанисин сактоо жана сыйлоо, улуттук салты колдоо жана элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктануу сезимдерин ойготуу максатында кабыл алынган.

Кененирээк...

Толеранттуулук деген эмне

Толеранттуулук деген эмне

"Tolerantia" сөзү латын тилинен которгондо чыдамдуулук, сабырдуулук дегенди түшүндүрөт. Мындан оңой нерсе барбы? Ак ниеттүүлүктүн бири - сабырдуулукту чындап заманбап, адептүү адамдын белгиси катары саноого болот. Толеранттуулук деген эмне, шашпай иликтейли. Арийне, толеранттуулук деген сөзгө Википедия бир нече маани берет, мисалы:

Кененирээк...