Үй бүлө (латынча — familia) — адам коомунда туугандык же никелик байланышы бар адамдар тобун айтабыз. Максаты: үй бүлө мүчөлөрүнүн жыргалчылыгын, бейпил жашоосун, жайлуулугун колдоо. Үй-бүлө жонундо маалыматты ушул макаладан билип алыңыз.

1865 Бул ким, ал эмне 2020-11-02

Салам достор, бул макалада саламдашуу ырлар жыйнагын Сиздер үчүн чогулттук, ыр турундо текст кылып жасадык.

4325 Адабият 2020-10-04

Анафилактикалык шок же анафилаксия (байыркы грекче - каршы коргонуу) - тез, ылдам түрдөгү аллергиялык реакция, аллергенди экинчи жолу алуудагы организмдин сезимталдуулугунун чукул жогоруланган абалы.

527 Медицина 2020-09-16

Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атыднагы опера жана балет театрында 2006-жылдын 10-февралында мамлекеттик кыргыз тилинин гимни презентацияланып, мамлекеттик тилге гимн арноо боюнча Малазия жана Турциядан кийин дүйнөдө үчүнчү өлкө болуп калат.

3432 Ырдайлы кыргыз ырларын 2020-09-17

Маалыматтык сабаттуулук - бул маалыматты издөө, агрегациялоо (элементтерди бир системага бириктирүү), ырастоо жана анализдөө жөндөмдүүлүгү. «Маалыматтык сабаттуулук» түшүнүгү 1977-жылы биринчилерден АКШда киргизилип, улуттук жогорку окуу жай программасында колдонулган.

4871 Бул ким, ал эмне 2020-09-08