Жер гүлдөдү жайнады,
Ак кепинден кутулуп.
Оргуп, мөңкүп, кутуруп,
Суу каптады сай-сайды.

93 Адабият 2020-10-05

Ызгаар менен үшкүрүп,
Жетип келди кары кыш,
Жандыктан кан бөксөрүп,
Калтылдады кетти күч.

57 Адабият 2020-10-05

Жайы-кышы кетпеген,
Мөңгүсү бар Ала-Тоо.
Асман менен тирешкен,
Белгиси бар Ала-Тоо.

70 Адабият 2020-10-05

Үй-бүлө деген эмне? адам коомунда үй — бүлө (латынча - familia) - бул туугандык же никелик байланышы бар адамдар тобун айтабыз. Максаты: үй — бүлө мүчөлөрүнүн жыргалчылыгын, бейпил жашоосун, жайлуулугун колдоо. Үй-бүлө жонундо маалыматты ушул макаладан билип алыңыз.

87 Бул ким, ал эмне 2020-10-23

Салам достор, бул макалада саламдашуу ырлар жыйнагын Сиздер үчүн чогулттук, ыр турундо текст кылып жасадык.

179 Адабият 2020-10-04