Перспектива деген эмне

"Перспектива деген эмне" - перспектива деген сөз аркылуу биз тартылган сүрөттөгү мейкиндиктин тереңдигин түшүнөбүз. Эгерде кагаздын тегиздигин мейкиндик деп элестете билсеңер, анда силерге сүрөт тартуу кыйла жеңилирээк болот. Аны аткаруу оңой эмес, бирок силер буга акырындык менен үйрөнөсүңөр. Сүрөттө тереңдикти кандай сүрөттөө керек? Муну чечүүгө аракеттенели.

Кененирээк...

Коңур куз жонундо ырлар жыйнагы

Куз жонундо ырлар

Амансынбы окурман, "куз жонундо ырлар" чакан жыйнак атайын суранычтар боюнча жарыялап жатабыз. Күз тууралуу кандай гана ырлар жазылган жок, кандай гана аңгемелер чыгарылган жок. Келгиле ушул алтын мезгил тууралуу ырлар жыйнагы менен таанышып алгыла.

Кененирээк...

Мугалим, агай эжейлер жонундо ырлар

Мугалим жонундо ырлар

Көптөн-көп суранган "мугалим жонундо ырлар" жыйнагын даярдап чыктык. Албетте, бул жыйнакта ырлар көп эмес. Ошондуктан биз дагы Сиздерден суранып, өтүнүп кетээр элек, өзүңөр жазган мугалим тууралуу ыр саптар болсо, пикир жазуу формасына жазып койсоңуздар зарыл болгондорго жардамы тиет. Анда ырларга өтөлүк.

Кененирээк...

Эркиндик баа жеткис байлык

Эркиндик

Эркиндик деген эмне? муну ар ким, ар кандай түшүнөт. Бирөөлөр үчүн бул каалаган нерсени жасоо, экинчилери үчүн тескерисинче эч нерсе жасабоо, үчүнчүлөрү үчүн өз оюн эркин билдирүүнү түшүндүрөт, башкалары үчүн эч кимден көз каранды болбоо, кээ бирлерине каалаган нерсени жасай алган эмес, жасагың келбей турган нерсени жасай алсаң эркиндик.

Кененирээк...