Социалдык адилеттүүлүк - бул жөн гана этникалык императив эмес, бул улуттук туруктуулуктун жана глобалдуу жетишкендиктин негизи. Улуттардын жана элдердин продуктивдүү потенциалын толук кандуу өздөштүрүүдө тең мүмкүнчүлүктөр, тилектештик, адам укуктарын урматтоо өтө маанилүү.

141 Күндөр 2020-05-18
Электрондук почта

Интернеттеги негизги кызматтардын бири электрондук почта. Азыркы дүйнөнү электрондук почтасынз элестетүү мүмкүн эмес. Жүз миллиондогон почта ящиктери, жыл сайын триллиондогон кабарлар, күн сайын терабайттаган маалыматтар мунун баары электрондук почтанын иш-аракети. Азыркы коом үчүн электрондук почта дареги үйүбүздүн дареги жана телефонубуздун номери сыяктуу эле милдеттүү атрибут болуп калды.

890 Бул ким, ал эмне 2020-04-27

Кыймыл-аракеттин сүйлөп жаткан учурда болуп жаткандыгын, же андан мурун болуп өткөндүгүн, же андан кийин болорун чындык катарында көрсөткөн этиш сөздөр этиштин чактары деп аталат. Этиштин чактары төмөндөгүдөй болуп, үчкө бөлүнөт:

2278 Башкалар 2020-04-14

Бул макала "этиштин татаал формалары", алардын мүнөздүү белгилери жөнүндө болмокчу.

2400 Башкалар 2020-04-14

Медиа — өзүнө байланыш каражаттарын, маалыматты аралыкка берүүнү камтып, жана алар аркылуу медиамейкиндикти калыптандыруучу кеңири түшүнүк. Латын тилинен medium, “орточо” же “ортомчул” дегенди билдирет. Media коммуникациянын каражаты катары орус тилине 1960-жылы кирген.

311 Башкалар 2020-04-13