Жомок уламыштар

Подписаться на эту рубрику по RSS

Ак мөөр

Мөөрдү Жантай алганы күйөөлөп келип калат. Болот - Мөөрдүн бир тууган жээни, "Мөөр" - Болоттун бир тууган тай эжеси. Экөө үйлөнүүгө убадалашат. Ага жеткирбей Жантай алып кете турган болгондо, Соңкөлдө жыякы багып жаткан Болотко "Мөөр" бир баланы жөнөтөт. Aт тердетипКененирээк...