Бактыяр жана Ыктыяр деген эки бир тууган жашынан жетим калышып, көрүнгөндүн колунда малай жүрүп, күн өткөрүп жашай беришиптир. Орок оруп, кетмен чаап,

Илгери бир абышка-кемпир жашаган экен. Экөө көп жыл балалуу болбой жүрүп, карыганда уулдуу болушат. Маңдайга бүткөн жылдызыбыз, башыбызга күн түшсө сүйүнөр

Булбул: Баардык жан-жаныбарлардын атасы ким? Аныгын айтып бер. Т? м?нк? суроолорго жооп бер? - дейт. Энеси ким? Т? ш?нд? р?п чечип бер. Каны, жаны кайсы?

Жалал Абат курорту Кыргызстандын таанымал курортторунун бири. Ал жерден чыккан минералдык суулар, Аюб булак жана Кыз булак деп аталып, элге белгилуу болгон. Илгерки заманда Аюб пайгамбар жашаптыр. Ал ото оорулуу болуп, денеси бут бойдон жара болуп кеткен экен.

Окумуштуулар Ысыккол жайгашкан жерде мурда шаар болгонун аныкташат, колдун тубунон байыркы шаардын урандыларын табышкан. Бул жонундо уламыш мындайча айтылат. Колдун ордунда чон шаар болгон экен. Шаарды жана анын айланасын ач коз жана залим хан башкарып турган.