Созу К. Алмазбековдуку

Обону Б. Жандаровдуку

Карты алса эркем кулундой,

Кайсы арман калсын кубулбой.

Куугумго чейин

Созу С. Абдыкадырованыкы

Обону К. Эралиеваныкы

Кандырат моокумунду,

Айылдын жийде жыты.

Таратат сагынчынды,

Анызда беде жыты

Созу С. Жусуевдики

Обону Р. Абдыкадыровдуку

Кайда барсам, ошондо сен болосун;

Ор таянсам гулу коп бел болосун,

Суусап

Созу О. Абдылдаевдики

Обону Ы. Матытовдуку

Айылда бар алты кыз,

Алтоо биздин бактыбыз.

Саанчы, врач, пахтакер,

Бардыгы тен жакшы кыз.

Конул

Созу Ж Садыковдуку

Обону элдики

Жоодурап козун ар качан,

Жолуксам тилсиз арбашам.

Айттырбай билер болсончу,

Алгачкы