Созу Т. Шатшиевдики

Обону А Тулеевдики

Эки колу, эки колу тен, иштейт,

Автомат

Айылдын торку жагынан,

Ашыгып канча каттадым,

Албырып журок токтобой,

Ак Бермет (гана) сени

Созу, обону М. Алыбаевдики

Эске келет кундор кулундогон,

Кучакташып мойтондошуп бирге жургон.

Кызыл койнок жарашып келбетине

Чурок элен, биринчи чуроктордон

Созу, обону Коргоолдуку

Козун айнек, тилин бал,

Коп адам сизге ынтызар.

Жагалмай канат кашын бар

Жайылган кара чачын бар.

Жаагындан чыккан

Созу, обону С. Бейшекеевдики

Кырандагы гул сымал,

Кылактайсын, Айзат кыз.

Тоодон