Бөдөнө – чаар ала, кумга окшош сары түстөгү, тоок отрядындагы эн майда канаттууларга кирет. Россияда жаратылыш шарттарында жөнөкөй бөдөнөнүн эки туру бар: европалык жана япон бөдөнөлөрү. Мына ошол япон бөдөнөлөрү дегенибиздин

Бодо малдарды бордоп семиртүүдө алардын жашына жана түрүнө көңүл бурулат. Маселен уйларды бордоп семиртүүдө, байлоодогу уй саан уй эмес болушу керек. Эгерде бойлоодогу уй саалса, анын сүтү демейт дагы эттенүүсү начар болот. Ошондуктан уйду байлаардын алдында таза байытыш керек.

Малдын бардык турун ылаңдатып, көчүлүк убактарда абортко чалдыктырып жана өнөкөт формада өтүүчү жугуштуу ылаң. Адам үчүн бруцеллез өтө коркунучтуу.

Ылаңдаткычы. Эң майда, таякча түрүндөгү микроб.

Алынган музоолор ар түрдүү ылаңдардан таза болушу үчүн, бооз уйларга гигиеналык жактан жакшы шарт түзүү керек. Эгерде бооз уйлар жаман шарттарда багылып, же сапатсыз тоюттар менен тоюттандырылган болсо, анда алардан туулган

Балапандардын өсүүсү акырындайт, боордун көлөмү чоңоюп май топтолот, эн менен энелик бездин өсүүсү кармалат (нормадагыдан 2 – 3 эсе төмөн). Ооруларга өзгөчө суук тийүү (респиратордук) ооруларга , (аспергилез, кандидоз, колибактериоз)