Ветеринария

Подписаться на эту рубрику по RSS

Колибактериоз

Ууландыруучу мүнөздө тез жана өнөкөт агымда өтүүчү 3 күндөн 14 күнгө чейинки жөжөлөрдүн жугуштуу ылаңы.

Клиникалык белгилери. Буктурма мезгил багуу жана тоюттандыруу шартына жараша бир нече сааттан 2 – 3 суткага чейин.Кененирээк...

Кошумча тоюттар

ошумча тоюттарга минералдык тоюттар, жаныбарлардан келип чыккан (айбан тектүү) тоюттар, техникалык өндүрүштүн калдыктары, протеиндик жана витаминдик кошундулар жана комби тоюттар кирет.

Минералдык тоюттар.Кененирээк...

Котур - псороптоз

Котур-курч же өнөкөт түрдө өтүүчү псороптоз уруусуна таандык кенелер тарабынан пайда болуучу ылаң. Өнүүгүүсү: - ургаачы кенелер теринин сыртына жумутка тууйт, ал жумурткалардан личинка чыгып, нимфа 1 ге, андан кийин нимфа 2 ге айланат да акырында имаго пайда болот. Кенелердин бир жолу өнүгүпКененирээк...

Койлорду жасалма уруктандыруу

Асыл тукум кочкорлорду колдонгондо ар дайым багуу шарты, тоюту абдан жакшы болушу керек. Алардын рационунда тоют бирдигинен тышкары сиңимдүү протеин, керектүү микро, макро элементтер, витаминдер толук болуусу зарыл. Куутка кирээрде кочкорлордунКененирээк...

Кой өстүрүүнүн мааниси

Кой чарбасы - эт, жүн, тери берүү менен баалу. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда - 3,7 млн кой бар. Адам баласы койлорду болжол менен он мин жыл мурда багып баштаган. Койлор: Архар, Муфлон, Аргали деген жапайы кайберендерден келип чыгышкан. Койдун тамак жечү органдарынын өзгөчүлүгүнөн уламКененирээк...