Бул ыкма мектепке чейинки баланы изилдөөдө өтө сейрек пайдаланылат. Төрт жашка чыкканча балага берилүүчү суроолор затты же анын

Балдар психологиясынын негизги ыкмаларынун бири. Балдар психологиясында байкоо ыкмасы кеңири колдонулгандыктан айрым талаптарды канаттандырууга тийиш. Биринчиден,

Мурда кабыл алынган кубулуштарды эске сактап, кайра чагылдыруу эстин функциясын түзөт. Эстин пайда болуп өнүгүүсүн А. Н.Леонтьев,

Эрк ички жана сырткы кыйынчылыктарды жеңүүдө адамдын жүрүм турумду, иш-аракетти аң-сезимдүү багыттап жөнгө салышы. Эрктин пайда болушунда активдүүлүктүн

Сүйлөө – ойду чагылдырып жана ойду түшүндүрүп, билим берүүчү процесс. Сүйлөө адамдын заттарды, кубулуштарды таанып билүүсүнүн өзгөчө формасы