Коз оорулары

"Коз оорулары" абдан көп. Жаштар дарыгерге кургак көз синдромунун, сезгенүүнүн, көрүүнүн начарлоосунун айынан кайрылышат. Улгайган жаш куракта айтылган оорулардан сырткары катаракта, глаукома, көздөгү сары тактын бузулуусу (дегенерация макулы) маселе жаратат. Бейтаптардын эстүүлүгүнүн максатында төмөнкүдө биз кеңири тараган көз оорулары тууралуу маалымат беребиз.

Клетка — бардык жаныбар жана өсүмдүктөрдүн түзүлүшүнүн жана тиричилигинин негизи; эң жөнөкөй тирүү система. Кээ бир микроорганизмдер жана эң жөнөкөй өсүмдүктөр бир клеткадан турат. Көп клеткалуу организмдерге татаал түзүлүштөгү өсүмдүктөр, киши, жаныбарлар кирип, алардын көптөгөн клеткалары ткань жана органдарга чогулган. 1665-ж. Англия окумуштуусу Р. Гук 1-жолу жыгачтын жука кесиндисин

Даам берүүчү заттар, приправалар, специялар, татымалдар - азык-түлүктөрдүн, тамак-аштардын даамын жана жытын жакшыртуучу химиялык заттар, өсүмдүк тектүү биологиялык өндүрүмдөрдүн бөлүктөрү жана алардын аралашмалары.

Геморрой (көк баш) — көтөн чучуктун веналарынын варикоздук (түйүн сымал) кеңейиши. Сырткы жана ички болуп бөлүнөт. Сырткы Г. көтөн чучуктун сырткы веналарынын, ал эми ички Г. көтөн чучуктун ички веналарынын кеңейишинен пайда болот. Г. веналардын тубаса начардыгынан, көтөн чучуктун веналарында кандын начар айланышынан болот. Ага ичтин катышы, көтөн чучукту түрдүү шишиктер, боюнда бар кезде жатындын кысуусу, жатындын

Бронхит оорусу

"Бронхит оорусу" кандай, аны уй шартында дарылоо болобу? симптомдору жана белгилери жана башка ушул сыяктуу суроолорго кеңири жоопту төкпөй чачпай айтып берели.