Бурго Итим бий уулу (1763-1831)- манап, элдик баатыр. Талас ороонундогу кыргыздардын кушчу уруусунан болгон. Кыргыздарды чет элдик

Бердике берен Сырдыбай уулу (18-к. орто чени, Талас району, Бешташ капчыгай - 18-к. аягы, Анжиян шаары) - тундук (аркалык) кыргыздардын Жунгар хандыгына каршы курошун жетекчилеринин ошондой

Онор жайдын абалы олконун согуш жургон батыштагы региондорунан айырмаланып, Кыргызстандын эл чарбасы алсыраган менен кыйроого учураган

Кыргыз эли кантип, качан тузулгон деген суроого бирдиктуу жооп жок. Илимде ондон ашуун ар турдуу божомолдор бар. Аларды уч негизги топко болуп кароого болот: 1.Кыргыз эли «Тениртоого Енисейдин

7-кылымдын аягы - 8-кылымдын башында кыргыздардын Енисейдеги мамлекети коншуларын олуттуу эсептешууго мажбурлаган. Анын башында Барсбек ажо турган. Анын урматына жазылган эпитафиядагы маалыматтар боюнча