1783-жылы ага-ини Жозеф менен Этьен Монгольфье деген француздар аба шары - аэростатты жасашкан. Алар аэростатка жылуу аба толтуруп,

Таш доору - метталдардын дооруна чейинки адамзаттын өнүгүүсүнүн кеңири мезгилин белгилөөчү археологиялык термин.