Бул - Африканын түндүгүндөгү мамлекет. Алжир аймагынын көпчүлүк бөлүгү мээ кайнаткан Сахара чөлү. Мында учу-кыйры жок талаа, жал-жал болуп

1855-жылы Париждеги Бүткүл дүйнөлүк көргөзмөдө күмүштөй ак металлдын 12 келкиси көпчүлүктүк көңүлүн өзүнө бурду. Ал жумшак, оңой

Асман мелжиген бийик тоолор. Аскалар. Көз уялткан ак кар, көк муз. Күр эткен көчкү менен жым-жырттык. Жер бетиндеги

Сымап, темир жана жезди күмүшкө же алтынга айландырууга болот деп ойлошкон мезгил да болгон. Ал үчүн металлга өзгөчө зат - кызыл арстан (философиялык таш деп да аталган) кошуп

9-кылымдын орто ченинде ошол мезгилде Борбордук Азиядагы күчтүү мамлекет - Уйгур кагандыгынын бийлиги кыргыздар тарабынан