Апенди - элдин ой-санаасынан, үмүт-тилегинен жаралган каарман. Апенди жөнүндө тамашалуу жомоктор да, күлкүлүү окуялар да көп. Андай чыгармаларда адамдардагы терс

Планетабыздагы алты материктин бири. Ал четки түштүктө жайгашкан жана эрибеген калың муз менен капталган. Антарктидада өтө суук, кышында суук кээде 90 градуска чейин жетет. Антарктида

Амундсен Руаль 1872-жылдын 16-июлунда жарык дүйнөгө келген Норвегиялык түндүк саякатчы жана изилдөөчү. Ал бала кезинде эле: мен чоңойгондо

Батыш жарым шардагы ири өлкө. Анын жери негизинен түндүк Америкада АКШ аймагынын чыгышын Атлантика океаны,

Бул - батыш жарым шарда, Атлантика жана Тынч океандардын ортосунда жайгашкан дүйнө бөлүгү. Ал Түндүк Америка жана Түштүк Америка деген эки материкке бөлүнөт. Алардын ортосундагы чек - Панама