Көптөгөн кылымдар бою адамдын турак жайынын тегерегине топурак катмарлары жыйылып, улам калыңдай берет. Анда өткөн мезгилдин издери - ар кандай акыр-чикир,

Дүйнөдөгү эң кооз жерлердин бири Арстанбап десек жаңылбайбыз. Жыш токой жамынган тоолору, шылдырап аккан мөлтүр тунук суулары, көңүл сергиткен

Кээде музыкант, режиссёр, сүрөтчү, жазуучу жөнүндө - искусствого жан-дили менен берилип, ага бүткүл өмүрүн арнаган жана

Алгачкы замбирек огу мындан 6 кылымдан мурдараак Европада атылган, араб артиллеристтери Испаниянын Сарагоса шаарына ок жаадырышкан. Арабдар болсо замбиректин ок атуу сырын кытайлыктар менен

Африка саваннасы түн жамынып, айлана караңгы. Эл мемиреп уйкуга кирген. Короодогу кой-эчкилер тынчып, байлоодогу аттар менен төөлөр үргүлөй баштаган кез. Капысынан