Орусча-кыргызча котормочулар талап кылынат

Борколдой кырка тоосу борбордук жана ички Теңир-Тоодо, Жети-Өгүз районунун аймагында. Түндүгүнөн Кара-Сай өрөөнү (Нарын дарыянын алабы), түштүгүнөн Жагалмай,

Жети-Өгүз районунда, Тескей Ала-Тоонун түндүк капталында. Анын кырынан Ысык-Көлдүн түштүк жээгине чейин 60 чакырым аралыкка созулуп жатат. деңиз деңгээлинен 1608—3500 м бийикте.

Балыкчы шаарын өнүктүрүү боюнча негизги документ. Бишкек менен Караколдун ортосунда почта байланышы түзүлгөндүгүнө байланынггуу азыркы Балыкчы шаары жайгашкан жерде

Балыкчы пароходчулугу, Кыргыз Республиканын транспорт министрлигинин Ысык-Көл пароходчулук бприкмеси (Озерный көчөсү, 215). 1925-жылы уюшулган. Жүк ташыйт, туристтерди тейлейт.

Балыкчы (1954—89-жылы Рыбачье, 1989-92-жылы Ысык-Көл, 1992-жылдан Балыкчы деген адепки аты кайтарылган) - Ысык-Көл облусундагы шаар. Ысык-Көлдүн батыш жээгинде, дарыясы