Балдардын ден-соолугун сактоодо эмдөө чоң роль ойнойт. Биздин өлкөдө учук, чечек, кептөөр, көк жөтөл, кызамык, селейме жана полиомиелит жугуштуу ооруларына каршы эмдөөлөр жүргүзүлүп турат. Эмдөөнүн алдында врач балдарды карап чыгып эмдөөгө каршы шарттардын жоктугун аныктайт. Эмдөө каражаттары (жугуштуу оорулардан коргоочу атайын заттарды алып жүрүүчү

Коомдун негизги бирдиги үй-бүлө. Баланын билим алуусу, тарбияланышы, ошондой эле коомдук мамилеге үйрөнүүсү үй-бүлөдө башталат, анткени эң сезимтал биринчи жылдарын бала үй-бүлөдө өткөрөт. Үй-бүлөнүн функцияларын жана ролдорун үйрөнүүнү өздөштүрүүдө ата-эне, бир туугандары, улуулар чоң роль ойнойт, анткени алардын мамилелери, биринчиден абдан тыгыз, экинчиден, үй-бүлөлүк мамилелер өмүр бою үзүлбөй сакталат. Канчалык бала жаш болсо, ошончолук анын кабыл алуусу тез жана

Жаңы төрөлгөн балага эң ыңгайлуу жана пайдалуу тамак-эненин сүтү, анткени:-эмчек сүтү бардык азык заттарды керектүү өлчөмдө жана катнашта өзүнө камтыйт;-бул сүт балага башка сүттөргө караганда сиңимдүү;-илимпоздордун акыркы изилдөөлөрүнүн маалыматы боюнча бала жугуштуу оорулар менен ооруп калса, эненин сүтүндө ошол ооруну козгоочу микробдорго каршы атайын заттар иштелип чыгат;-бала эмизүү эне менен баланын биримдигине келечекте бири - бирин жакшы түшүнүүсүнө

Бир жаштан үч жашка чейин баланын торолуу мезгили болуп эсептелинет. Бул учурда бала көп сөздөрдү түшүнүп, сүйлөй баштайт, айлана - чөйрөнү баамдаганга аракет кылат. Үзгүлтүксүз такай кыймылдоо денесинин булчуңдарынын өсүшүнө, сөөктөрдүн бекемдешине алып келет. Балдар көптөгөн көнүмүштөргө, өзүн-өзү тейлөө ыкмаларына үйрөнөт, анткени бир жаш эки-үч айдан баштап балада эске тутуу жөндөмдүүлүгү пайда болот. Сүйлөй баштагандан тартып жөнөкөй ырларды үйрөтүп,

Ар бир ата-эненин бирден-бир максаты - баласын туура багып - өстүрүү. Баланын тарбиясы, билим алуусу үй-бүлөдөн башталат, ата-энесинин жүрүш-турушунан калыптанат. Бала канчалык жаш болсо, анын кабыл алуусу ошончо тез, терең болот. Жаш кезинде балага ата-эне эң күчтүү, эң сулуу, эң мыкты болуп сезилет. Алгачкы эң сезимтал жылдарын бала ата-энеси менен өткөрөт, алардын сүйлөгөнүн