Эркек балдар дене түзүлүшү жагынан да, психологиялык жактан да кыздарга караганда бир канча жайыраак өсөт. Мурунку сабактарда балдардын дене жактан өсүп өөрчүшү жөнүндө сөз болгон соң бул сабакта балдардын психологиялык өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз болот, анткени билим алуу менен психикалык ден - соолуктун ортосунда тыкыс байланыш бар. Эркек балдардын тили орто эсеп менен кыздарга караганда 2-4 ай кийинирээк чыгат.

Жаш адамдын ички жан дүйнөсүнүн калыптанышында үй-бүлө үчүн үч нерсе зарыл: ишеним, сый, чыдамдуулук. Бул үч өз ара сезим, баланын ата-энеге, ата-эненин балдарга болгон мамилелери, ошондой эле балдардын кулк-мүнөзүнүн калыптанышы, ата-эненин балага болгон сүйүүсү жана өздөрүнүн бири-бирине болгон сый-мамилеси. Кыргызда мындай сөз бар: “Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат”. Баланы

Бардык эле тарбиялык иштер эмгекке үйрөтүү менен жана эмгектин коштоосу менен жүргүзүлөт. Эмгекке тарбиялоо маселесине үй-бүлөдө айрыкча көңүл бурулганы абзел. Балдар кичинесинен тартып эле кийим - кечелерин өзү кийүүгө, өзү чечүүгө, аларды ордуна иреттеп коюуга, таза сактоого үйрөнсүн. Бул үчүн энелик же аталык боорукердик кылуусунун зарылдыгы жок. Тескеринче билбегенин айтыпберип, туура эмес жасаган жерин оңдопжардамдашуу керек. Мына ушундай

Бала төрөлгөндө, мүмкүн болсо, ага бир бөлмөнү, жок дегенде бөлмөнүн бир бурчун бөлүп бериши зарыл, анткени жаңы төрөлгөн баланын тегереги бөтөнчө таза болушу тийиш. Анын себеби бала канчалык жаш болсо, ошончолук микробдордун таасирине сезимтал келет. Айрым аталар баласына жакшы шарттарды түзгөндү көздөп, эне төрөт үйүндө болгуча, үйдү актап

Организмди сууктан, ысыктан, шамалдан, жаандан, күн нурларынан, чаңдан ж. б. коргогон кийим. Ошондуктан кийим жарашыктуу гана болбостон, өзүнө ыңгайлуу жана айланасындагыларга жаккандай, жеңил, бышык жана дайыма таза болуш керек. Кийим тигилген кездемеге биринчи талап, анын өткөргүч касиетине коюлат. Жакшы өткөргүчтүү кездеме организмдин табигый аба алмашуусуна жардам берип, андан чыккан суунун