Дененин гигиенасы теринин таза болушун талап кылат, себеби тиричиликте анын мааниси чоң. Тери организмди сырткы чөйрөнүн таасиринен, микробдордун киришинен сактайт, газдардын жана жылуулуктун алмашуусуна катышат. Териде көптөгөн май жана тер бездери бар. Алардан бөлүнүп чыккан май теринин үстүн майлап, анын ийкемдүүлүгүн жана бир бүтүндүүлүгүн камсыз кылат. Тер менен бирге

Биринчи жардам - оору катуу кармаганда, кырсыкка учураганда, ден - соолукка жана өмүргө коркунуч туулуп, шашылыш медициналык жардам керек болгондо догдур келгенге чейин кишинин өмүрү үчүн токтоосуз көрүлүүчү чаралар. Оорулуу же жабыркаган киши өзүнө - өзү төмөнкү учурда кам көрөт, мисалы:-жүрөк оорусу (стенокардия)

Баштапкы билим берүүнүн негизги максаты - балдардын билүү жөндөмдүүлүгүн өөрчүтүү, аларга алгачкы билим берүү, билгичтигин жана машыккандыгын калыптандыруу. Билим - бул баланын өздөштүргөн маалыматы, эгерде ал маалыматты иш жүзүндө колдонсо анда билим билгичтикке айланат. Ал эми бала билгичтигин андан ары өөрчүтсө машыккандык

Илгертен ата-бабаларыбыздан келе жаткан салт, бул баланы бешикке бөлөп багуу. Бешик арчадан жасалат, анын себеби арчанын жыты ар кандай ооруларга туруштук берет. Бешикке жаткан бала энесине жеңилдик алып келет. “Жакшы келиндин бир колун байлайм, жаман келиндин эки колун байлайм” - деп - бекеринен айтылбайт. Бешикке бөлөнгөн бала таза болот, кышкысын суукка урунбайт. Жылуу жаткан бала сийгектебей такымы кургак болот, андыктан көп тынчсызданбай тынч уктайт.

Ал эми жалаякка оролгон баланын

Белоктор организмде көптөгөн кызматтарды аткарган соң организмдин тиричилигинде чоң мааниге ээ. Белоктор - клеткалардын негизги куруучу материалы. Сырткы мембранасындагы белоктордун молекуласы аркылуу клетканын ичине белгилүү гана заттар киргизилет. Кан менен ташылган кычкылтек гемоглобин деген белок аркылуу ташылат. Организмде жугуштуу оорулардан, бөтөн заттардан коргоочу заттар дагы белоктор болуп санашат. Белоктордун түзүлүштүк бирдиги катары аминокислота саналат.