Апендинин жоруктары

Подписаться на эту рубрику по RSS

Ач көз мейман

Бир тойдо Апенди бир чоочун неме менен чогуу отуруп калат. Алиги неме дасторкондон колуна тийген татты-патты, момпосий-сомпосий, мейизинон өөдө чеңгелдеп-чеңгелдеп алып:Кененирээк...

Адам

Кебетеси суук бир кишиден Апенди: - Атың ким? - деп сураптыр. Сураса: - Адам - деп, жооп берет берки. Анда Апенди: - Атаңа Ыракмат, атыңды таап коюптур, болбогондо сени эч ким кишиКененирээк...