Апендинин атасы куурулган үч балык сатып келсе, Апенди үйдө жок экен, жогунда тынчыраак отуруп жей салалы дешип, жаңы эле дасторкон жайып, балыкты алдыга койгондо, Апендинин

Апенди аялы экөө бир айылга баратышса, аялы карыш жылбай жатып эле: «Дагы канча калды? Канча жол бастык?» - дейт, кайта-кайта сурай берет. Апенди тажаганда: - Эгерде

Эмир жумушу болуп, башка калаада бир жумача жүрүп калат. Кайтып келгенден кийин кары дебей, жаш дебей ага барып

Чет өлкөлүк бир адам базарга келсе, базарда бир ачкөз соодагер битиреп, сатып отурган буюму үчүн асмандын башын сурайт. Алиги чет элдик неменин

Апенди базарлап жүрүп, акча салган капчыгын уурдатып жиберет да капа болуп үйүнө келет. Бирок аны аялына дароо айткандан