Эмир Темир жаткан үйүнүн эшик-терезесин ачтырбай отту ысык жактырып уктаганды жакшы көрчү экен. Бир күнү

Апенди окуп жүргөндө, мугалим жаратылыш жана жашоо-турмуш жөнүндө, жылдын төрт мезгили жана күн менен түндүн алмашышы

Бир неме жылдыз эсептегичмин деп кеп салат. - Коңшуң ким? - дейт Апенди анда. - Билбейм, - деп жооп берет жылдыз эсептегич.

Апендиден сурашкан экен: - Асманда канча жылдыз бар? - деп. - Бул көптөн бери менин оюмда, - дептир Апенди анда. - Өзүм асманга чыгып барып, канча жылдыз

Апендиден: - Жашың канчада, жылың кайсы? - деп сурашса. - Жашым элүүдө, жылым ажыдаар, - дептир Апенди. - Андай деген жыл жок. Чычкан жыл, кой жыл,