Апенди таш менен жаңгак чагайын десе, жаңгак ыргып кетет. - Кудая тобоо, - дептир анда Апенди, - жада калса жаңгактын да өлгүсү келбей ойт берип качат, анан кимдин

Апенди алыс жактагы бир шаарга барат. Аяктын падышасы чет элдик киши өлсө, көмөөрүнө сексен дирхем берерин угуп, акчасы түгөнгөн күнү Апенди падышага келет да: - Шаарыңарда чет элдик бирөө өлсө, ар бир өлгөн

Апенди ойноо бала кези экен, эртең менен көчөгө чуркап чыкса, дарбазанын түбүндө бир өлүк жатат. Апенди өлүктү сүйрөп барып, короосундагы кудукка салып жиберет

Апенди теңтуштары менен талаада жүрсө өгүз мөөрөйт. - Апенди, сени өгүз чакырып атат - деп, теңтуштары шакабалайт. Апенди өгүздүн жанына барып, тумшугуна кулагын тосуп турат

Темирлан сураптыр Апендиден: - Чынынды айтчы, Апенди, падыша болгуң келеби? - деп. - Кудай анын бетин ары кылсын, жаныман аша кечипминби? - дейт Апенди. - Эмне