Базарга алып чыгып, сатып бер деп Апендиге бирөө көйнөк берет. Көйнөк уурдалган көйнөк эле, аны Апенди билген экен. Базарга барса,

Апендинин бир кошунасы: - Түндө түшүмдө жолдо баратсам, бутума мык кирип кетип, аябай катуу ооруду, - деп жалакайланат. Анда Апенди: - Өтүкчөн уктап жүр, - деген экен

Апенди базардан өрүк сатып келип, аялы экөө жей баштайт. Апенди өрүктүн данегин кошо жутуп ийип атканын аялы

Булакта өрдөк жүргөнүн көрүп, Апенди жок дегенде бирин кармап калганы чуркайт. Өрдөктөр уча качат. Апенди булактын жанына

Айылдын молдосу менен Апенди уруша кетет. Көп өтпөй молдо каза таап өлөт. Жаназасын Апендини оку десе, Апенди бою качып: - О, жок, экөөбүз чырлашып калганбыз, жаназасын мен түшүрсөм, укпай кыжырланат