Бир бай неме жайлоого боз үй тиктирип, бээ байлатып, тажаганча ойноп-күлүп жыргап келели деп, жолдош-жоролорун

Түндүктөн түшкөн чоң уурулар өздөрүнчө акылдашат: - Апендини арабызга кошуп алалы, ууру-пуурубузду жашырып, кырсык-курсуктан ал бизди кадыр-баркы

Апенди шакегин үйдүн ичинен жоготуп, таппаган соң, короого чыгып алып издейт. - Үйдөн жоголгон шакекти үйдөн эмне издебейсиң? - дейт

Апенди жанда жок таарынчак экен. Таарынганда да жөн таарынбай үйдөн качып кетмей бир адат таап алат. Ал антип качкан сайын артынан аялы, аялы болбосо кызы, кызы болбосо уулу

Апенди жүзүм тигип атса, бирөө өтүп баратып аны шакабаламакчы болот да саламдашып туруп: - Чарчагансың го, сыягы? - дейт. - Кудайга шүгүр, чарчаган деле жокмун, - дейт Апенди.