Апенди бир бай көпөстүн дүкөнүнөн шым ченеп көрсө, боюна чак экен, жанында акчасы жок, кантип алаардын амалын билбей, шымды кармалап турат. Аңгыча илинүү турган

Бир күнү Апендинин үйү өрттөнө баштаптыр. Кошунасы Апенди кой кайтарып жүргөн жерге чуркаган тейин жетип: - Апенди болбой куруп кал,

Апенди шакирттерине жашы улуу адамдарга сылык мамиле кылуунун жол-жобосун айтып, көп акыл үйрөтчү экен. Кокус, бирөө чүчкүрсө,

Апенди чач алдырганы барса, чачтарачы үйрөнчүк неме экен, устарасын тарткан сайын Апендинин башын кызыл-ала кылып, кесип

Айылдын молдосу Апендини жолуктуруп алып: - Балам, түндө бир жакшы түш көрсөм, түшүмдө сен мага багылан козу энчилеп берип жатыпсың... - дейт. Анда Апенди: - Жо-жок, андай болушу мүмкүн