Муз доорунун эң жакынкы чегинин дал орто ченинде, болжол менен 35 миң жыл мурун, жер жүзүндөгү суулардын көбү

Америкалыктар ар дайым эл аралык окуяларды териштирүүдө демографиялык өзгөрүүлөрдүн жана технологиялык жаңылыктардын натыйжасын талкуулаганда карама-каршылыктарды