Американын революциясы, анын көз карандысыздык үчүн күрөшү, 1775-жылы 19-апрелде британ аскерлери менен куралданган колониячылдар ортосунда

1900-жылга карата Американын саясий негиздери улам көбөйүп бараткан кыйынчылыктарга, жарандык согушка, гүлдөөгө жана экономикалык депрессияга

1783 - жылы Американын 13 колониясы АКШнын 13 штатын түзүү менен бирге көз карандысыздыгы учүн Британияга

1950-жылдары америкалыктардын көпчүлүгү Американын дүйнөдө ойногон ролу аркылуу өздөрүн коопсуз сезишти. Алар глобалдык

Америка Кошмо Штаттарынын негизин түзгөн либерализм жана демократия принциптери дың жерлерде жаңы коом түзүү процессинен келип чыккан. Албетте, жаңы эл өзүн башкача жана мыкты үлгү катары көргүсү келген.