АКШ жарандык согуштан кийинки жылдарда баралына жете баштады. Кыштак чек аралары бара-бара жоюлуп, агрардык

1850-жылы АКШ эки океандын ортосунда созулган географиясы, табигый ресурстары жана өнүгүүсү боюнча бири-биринен айырмаланган

Атлантика океанынын боюнда кучак жайып, обочолонгон колониялардын тобунан келип чыккан Кошмо Штаттары укмуштуудай

1930-жылдардын башында президент Франклин Рузвельт «Жаңы багыт» аттуу планын сунуш кылган. Бул план Американы болушунча тез Улуу депрессиядан сууруп

1861-жылдын апрель айында түндүк менен түштүктүн ортосунда согуш башталды. Түштүк штаттары өздөрүнүн укугун жарыялап Конфедерация түзүшөт.