Жаныбарлар стили

Жаныбарлар стили – тератологиялык стиль (грек. teras – укмуштуу жаныбар, желмогуз) – алгачкы коомдук түзүлүштүн көркөм искусствосунан келип чыккан, айрыкча көчмөн элдерде (мисалы, алтай скифтеринде) кеңири тараган орнаменттердин бир түрүнүн аталышы. Ж. с. орто кылымдын кол жазмаларында жана жасалга-колдонмо көркөм искусствосунда да кеңири колдонулган. Чыгыш элдериндегидей эле европа элдеринде да кеңири тараган. Бул түрдөгү орнаменттерге стилдештирип сүрөт­төл­гөн жомоктогу айбанаттардын жана куштардын, өсүмдүктөрдүн жана айбанаттардын таң каларлыктай мотивдери мүнөздүү. Ж. с-нин кайталангыс өзгөчө варианты байыркы орус көркөм искусствосунда, андан алгач – славян элдеринин көркөм искусствосунда да кездешет. Ж. с-нин кеңири таралышы орус китеп миниатюрасында XI–XIV кылымдарга таандык (мисалы, Остромиров евангелиеси, XI–XIV к., Новгород жана Смоленск кол жазмалары, XIV к.)

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)