Сайттан маалымат издөө үчүн "издөө" формасына издеген сөздү жазып издеңиз. Мисалы: "Айтматов" - деп жазып. *** Эгер маалымат аз болсо, дагы издөө жүргүзүңүз, көбүрөөк маалыматты камтыган макалалар бар. *** Издөө жүргүзүп жатканда бир нече фраза жазбай, бир эле сөз жазсаңыз тезирээк табасыз. мисалы: "Шарипов" - деп.

Жаны жыл жонундо ырлар

"Жаны жыл жонундо ырлар" ушул жакта жана ушул жакка жайгаштырабыз. Бир жылы жаңы жыл жонундо кыргызча ыр саптары керек болуп, интернеттен издеп таба албай абдан жүдөдүм эле. Ушул мага окшогондор кийин издеп азап тартпасын деп ушул жыйнакты чогултуп чыгардым.

Жаңы жылда жашыл нур (үзүндү)
Жаңы жылым, сенде дем бар ажайып,
Жаркып маанай жакындашып жашайлык.
Эскиртишпей салттуу, аруу достуктун,
Эшиктерин кененирээк ачалык.

Кайда жүрсө жеңиш менен шыктанып,
Катарымдын ийгилигин санайлык.
Ушул жылым уюткулуу, мээрим бол,
Урматташып ынтымакка салган жол.
(Оролбай Бердигулов)
***
Жаңы жыл келе жатат жылмайып,
Эмне алып келет суйкайып.
Таттуу, ширин момпосуй,
Бакыт, таалай, чоң дөөлөт.

Жылуу жомок тартуулап,
Барыбызды кубантат.
Аяз атаны чакырат,
Балатыны жандырат.

Куттуктайбыз жаңы жыл менен,
Баары жакшы болсун деп.
Дос болушуп бакыт менен кубаныч,
Жыл бою бизге кызмат кылышсын.
***
Кубанычту зор убара,
Алып келет жаңы жыл.
Балатыны көркөмдөп,
Ыр жаттайбыз баарыбыз.
Алп бакытты каалайбыз,
Ар бирине аяз ата тилейбиз.
Атабызга ыр беребиз белекке,
Ал берет бизге белекти.
***
Жаңы жылда жомоктор,
Тирилет деп айтышат.
Жаңы жылда тилектер,
Орундалат деп айтышат.

Айткандын баары чын чыксын,
Бүт тилектер ойго ашып.
Аткарылсын кыялдар,
Жаңы жылда жылмайып.
***
Куттук айтам жаңы жылда,
Каалап кетем баарыңа,
Бактылуу болууну дайыма,
Көп белекти, таттууну.
***
Ким келатат карачы?,
Бул жаңы жыл жайнаган.
Мына эми башталат,
Түркүн жомок сыйкырлар.
Бүт кыялдар орундалат,
Кубандырат балдарды,
Татынакай балаты.
Аяз ата сыйкырчы,
Белектерди жаадырат.
***
Биз күткөнбүз бул күндү,
Толук бир жыл чыдабай.
Каалоолорду алдын ала,
Каалаганбыз баарына.
***
Амансыңбы балаты,
Амансынбы жомогум.
Бүгүн коркпойм бөрүдөн,
Куйругунан чойгулап.

Жез кемпирди бийлетем,
Кубанычты күчөтөм.
Мышык, чычкан жылмайып,
Кучакташат бири-бирин.

Түлкү ойнойт тоок менен,
Сен да турба суйкайып.
Бүгүн жакшы күн экен.
Жаңы жылды тосчу түн экен.
***
Саламатбы аяз ата,
Саламатбы аяз кыз.
Үшүбөңүз бул күнү,
Жылуу маанай тартуулап.
***
Күтүп калды босогодо,
Тосуп алалы жылыбызды.
Тезирээк кирип келсин ал бизге,
Убактысы болуп калды,
Келип калды кезеги.
***
Аяз ата боорукерсин, айкөлсүн,
Болгум келет мен дагы,
Сиздей мыкты данакер.

Жылы бою эмгек кылдым,
Апакемди таарынтпай.
Жада калса бүгүн дагы,
Балатыны кооздогонго,
Жардамдаштым апама.

Жакшы бала болдум мен,
Жыйнак кармап оюнчуктарды,
Тыкан болдум бул жылы,
А так, билесиң го атаке,
Оюнчуктарым өтө көп.
***
Куттуктаймын коендорду,
Куттуктаймын аюларды.
Куттуктаймын карышкырды,
Куттуктаймын түлкүнү.
Куттуктаймын балдарды,
Куттуктаймын кыздарды.
Куттуктаймын баарыңарды,
Жыл менен ушул жап-жаңы.
***
Айфон каалайм жаңы жылда,
Оюнчук каалайм дүр-дүйүм.
Таарынтпагын жаңы жыл!
Атам менен апамды,
Болбосо андай, алар мага
Алып бербейт баарысын.
***
Жаңы жылдык каалоо
Өлөкөм менин бай болсо,
Тунук асман таң болсо.
Шаркыраган шаң менен,
Ак куу, турна мол болсо.
Мылтыктын үнү угулбай,
Сай боюнда тизилип,
Каз, өрдөгү көп болсо.
Аркар кулжа, элигиң,
Аска-зоодо көп болсо.
Ашык болгон аларга,
Аңчыларың жок болсо.
Ар төрүңдүн баарында,
Жан-жаныбар ойносо.
Балыр түктө жойлогон,
Балыктарың көп болсо.
Чөп тамырын чукуган,
Доңуздарың көп болсо.
Күндөп-түндөп пайлаган,
Доңуздарды жайлаган,
Браконьерлер жок болсо.
Элиме калканч көп болсо,
Алтыныңды талатпай,
Арманың такыр жок болсо.
Ыпластык жоголуп,
Байлык, бакыт колдосо.
Кыргыз деген кымбатым,
Өнүп, өскөн эл болсо.
Тегиз тийген күнүндөй,
Улугуң калыс жан болсо.
Болсо такыр түгөнбөйт,
Ишке аша турган ой болсо.
Жолборс жылдын башында,
Айтылды ушул каалоо.
(Жумакан Калилова)
***
Балатыбыз жылтылдайт,
Токойдо өскөн сулуубуз.
Оюнчуктары кызыктырат,
Белектери астындагы,
Кытыштырат колумду.
***
Орундалсын кыялдар,
Орундалсын жакшы ойлор.
Сыйкырдуу болсун жаңы жыл,
Аз калды келет ал дагы.
***
Тышта кар жаайт бапылдап,
Айлананы ак басты.
Терезенин жарыктары,
Жымыңдашат жылдыздай.

Тышта жатса кар дагы,
Жылуу болуп турат ичимде.
Келип калган турбайбы,
Жаңы жылым, жомогум.
***
Ак сакалчан эски жыл,
Кетип баратат улгайып.
Ассалоуму-алейкум деп,
Жаңы жылды чакырып.

Көп иштеди тынбастан,
Кетүү мезгил келди эми.
Рахмат сага эски жыл.
Натыйжалуу болдун сен.

Жаңы жыл келе жатат алыста,
Мына-мына жетип калды биз жакка.
Жаңы жыл күчтүү, шайыр, таптаза.
Алып кел безге бейкутту.

Коркпо жылым жап-жаңы,
Алабыз тосуп соп-сонун.
Жылды жакшыга айлантуу,
Ар бирибиздин колубузда.

Куттуу болсун жаңы жыл,
Мыкты болсун жаңы жыл.
Куттуктаймын эл-журтум,
Жакшы-тилек ой менен.
***
Майрамдык балаты,
Оюнчуктар, шариктер.
Салюттар, взрывчаткалар,
Момпосуйлар, кампеттер.
Ооба, ооба туура айтасын,
Бул жаңы жыл шаттанган.

"Жаны жыл жонундо ырлар" жыйнагын уланта берели, араң жарымына жеттик. Сиз дагы урматтуу окурман четте калбай, билген ырларыңызды бул жерге жазып калтырып коюңуздар. Жыл сайын улам жаңыларын жазып көбөйтө берели. Кийин кайра эле өзүбүзгө керек болот экен.

Жаңы жыл келе жатат, ышкырбайт,
Асынып алып жомок, сыйкыр баарысын.
Куржунунда оюнчук көп, таттуу көп,
Келечекте жакшысы көп, жаркыны көп.
***
Күндүн баарын бакытка,
Толтурасың жаңы жыл.
Маанайдын баарын кубанычка,
Жык жыясын жаңы жыл.

Сезип жатам караанын,
Жакын калды ал бизге.
Жүрөктөрдүн баарысын,
Толтурат го таалайга.
***
Белектерди күтөмүн,
Жомокторду күтөмүн.
Тапчы ким менин оюмда,
Ооба, туура жаңы жыл.

Күткөнүмө аны мен,
Көп болдуго аябай.
Чыдап жүрдүм унчукпай,
Мына эми келди ал.

Рахмат сага жаңы жыл,
Кубанычка, шаттыкка.
Бириктирдин сен баарын,
Адамдарды кубанттың.
***
Ах пахтадай ак карым,
Сүрөттөгүдөй кулпунат.
Арасында ак кардын,
Аяз ата карааны,
Чоң куржуну көрүнөт.
Кел жаңы жыл, кел,
Кусалыкты, кайгыны,
Алып кеткин эс жыл.
***
Жомокко ишенсе болот,
Жомокту күтсө болот.
Бири-бирибизди майрам менен
Куттуктайбыз биз эми.
***
Басып кар калды айылды,
Жаңы жыл келет мына эми.
Алып келет белекти,
Аяз ата шаңданып.
***
Кат жазамын аяз атага,
Бардыгы үчүн суранам.
Кайгы-капа болбосун,
Күлкү-шаңга үй толсун.
***
Декабр айы кандай кооз,
Бүт дарактар күмүштө.
Терезеде оймолор,
Жүрөктүн баары ойгоноор.
***
Тышта баары апапак,
Жолдун барын кар басты.
Жакындады жаңы жыл,
Ак сакалдуу аяз атабыз.

Мен айтамын ырымды,
Ата белегин тартуулайт.
Кышы бою жылуу-жумшак,
Кар жаасын деп суранам.
***
Жылың менен жаңы келген,
Куттуктаймын аяз ата.
Ала келдиңби балдарга,
Белектерден көп, көп, көп.

Аяз кызды чакыралы,
Кар кишини жасайлы.
Жан-жаныбар чакырып,
Чоң майрамды баштайлы.
***
Баарыңарды куттуктайбыз,
Кирип келген жыл менен.
Чакырабыз барынарды,
Шаттуу майрам кечине.
***
Балдар дагы, кыздар дагы,
Жаңы жылды сүйүшөт.
Карышкыр, коен,
Кирпи, аюу,
Баары күтөт бул күндү.
***
Аяз ата алып келди,
Белектерди толтура.
Бирок берүүгө шашылбайт,
Ыр саптарын күтөт бизден.
***
Айлана кандай керемет,
Жалт-жулт эткен жалындар.
Балатылар көпкөмдүү,
Жаңы жылга кооздолгон.
***
Аяз ата, аяз кыз,
Балдар күтөт аларды.
Жаңы жылды тосуу үчүн,
Шаңдуу маанай шат менен.
***
Куттуктаймын жыл менен,
Оливье салат, момпосуй.
Сыналгылар көгүлтүр,
Манту, хашан дүр-дүйүм.
***
Жакшы көрөм жаңы жылды,
Айтып бүткүс жаңылык.
Аман жүрөлү баарыбыз,
Жаңы бакыт төгүлүп.
***
Балатынын астына,
отуруп алам жалпайып.
Ошондо көрөм ким экенин,
Белектерди алып келген.
***
Уйку келип баратат,
Кел жаңы жыл, кел.
Тезирээк кел, жомогум,
Жаным чыгым баратат.
***
Мандаринден жейбиз,
Момпосуйга тоебуз.
Аяз ата белектерин беребер,
Жаңы жылда кубантып.
***
Безип келди жаңы жыл,
Сызып келди жаңы жыл.
Аяз ата, аяз кызды,
Ээрчите келди жаңы жыл.

Ал алып келсин баарына,
Молчулук, бакыт, ден-соолук.
Болсун дайы үй-бүлөөдө,
Тартип жана бейкуттук.
***
Ийгилик келсин баарыбызга,
Жаңы жылдык таң менен.
Куттуктаймын баарынарды,
Ушул келген жыл менен.
***
Муз үстүндө жылтылдаган кыроолор,
Терезеде оймо-чийме сүрөттөр.
Балдар чана тебишип,
Көңүл ачат жыргашып.

Кыш мезгили жыргал ай,
Алып келет шаттыкты.
Жаңы жыл келип кубантып,
Баарыбызды шыктантат.

Жолдун баарын, талааларды,
Кашааларды кар басты.
Аяз ата келсин деп,
Бизге белек берсин деп.

Аяз ата жолго чыкты,
Дайындаймын ырларымды.
Баарына каалап жакшылык,
Момпосуйду аламын.
***
Кандай сонун жаңы жыл,
Кубанычтуу сааттар көп.
Бүт баарысы бактылуу,
Балдар көркөм кийинип.

Баары күтөт аяз атаны,
Балдардын ал жакшы көргөнү.
Кат жазышат баары ага,
Ал жөнүндө китеп окушат.

Кыялдарды орундатат,
Аракет менен эмгек үчүн.
Балдар менен шаттанат,
Балатынын жанында.
***
Оюнчуктар, шарлар,
Мандариндер, шоколаддар.
Кооз лента илемин,
Балатыма мен эми.

Конокко бизге тезирээк,
Майрам келет мелмилдеп.
Шайыр-шатман ал жыргал,
Анын аты жаңы жыл.
***
Коңгуроолор шылдырап,
Балатыбыз жылтылдайт.
Жаңы жыл менен аяз ата,
Чүрпөлөрдү куттуктайт.
***
Сыйкырдуу майрам жалындары,
Күйсүн жарык, жап-жарык.
Балакайга аяз ата,
Белектерди таратсын. ***
Жаңы жыл келе жатат эшик ачып,
Ааламга жаңы, жаңы бакыт чачып.
Адамдардын куунак тартып көңүлдөрү,
Каалашат бири-бирине чоң, чоң бакыт.
Жаңы жыл жаңы максат өчпөс таалай,
Келе бер баарыбызга бакыт каалай.

"Жаны жыл жонундо ырлар" ушундай болду достор, кичине болсо дагы Сиздерге пайдасы тийди деген үмүттөмүн. Силер дагы кошумчалап бул жерге ырларыңызды кошуп коюңуз.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)