Ысык-көл мамлекеттик университети

Касым Тыныстанов атындагы (Каракол ш., 1-май көчөсү, 32). 1940-жылы түзүлгөн Мугалимдер институтунун базасында 1953-жылы Каракол педагогикалык институту катары негизделген. 1988—91-жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин Караколдогу филиалы катары иштеген. 1991—92-жылы Ысык-Көл мамлекеттик педагогикалык институту, 1992-жылдан мамлекеттик университет. Кыргндын чыгыш райондору үчүн кадрларды даярдоочу ири окуу жана ил.-мад. борбор. 1993/94-окуу жылында 7: физика, математика, көркөм-графикалык, башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы, инженерпедагогикалык, бизнес жана жаратылынггы пайдалануу («экономикалык билимдердин негиздери бар география» бөлүмдүү), кыргыз филологиясы факультеттери болгон. Университет төмөнкүдөй адистерге даярдайт: математика, кошумча информатика адистиги менен колдонмо математика; физика; кесипчилик окутуу жана техникалык сабактар (инженер-педагог); сүрөт өнөрү, чийүү жана көркөм эмгек; баиггалгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы; кыргыз тили жана адабияты; кыргыз эмес мектептер үчүн кыргыз тили; мектепке чейинки педагогика жана психология кошумча англисче тили адистиги менен; герграфия жана экономикалык билимдин негиздери; токой жана бак-парк чарбачылыгы; дары-дармек жана эфир майын берүүчү өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы; айланачөйрөнү коргоо жана жаратылыш байлыктарын үнөмдүү пайдалануу; бизнести уюиггуруу жана башкаруу; туризмди жана альпинизмди уюштуруу кошумча англис тил адистиги менен.

Студенттер 4 жыл окугандан кийин илимдин бакалавры деген наам алышат. Алардын ичинен айырмалангандар дагы 2 жыл окуп, илимдин магистри болушат. илимий изилдөө ииггеринин негизги багыттары: Ысык-Көл облусунун социалдык-экономикалык өнүгүшү; мектепте жана ЖОЖдо окуу-тарбия процессин уюштуруунун негизги формасы катары сабактын натыйжалуулугун жогорулатуунун психология-педагогикалык факторлору; кенже окуучулардын эстетикалык. мад-ын калыптандыруу; келечектеги банггалгыч класстын мугалимдери менен бала бакчалардын тарбиячыларын кесиптик даярдоонун натыйжалуулугун жогорулатуу; ЭЭМде «Манас» эпосунун лексикасын изилдөө; функционалдык тендемелер теориясы; жер титирөөнүн пайда болуу убактысын прогноздоонун геофизикалык методдорун изилдөө. Университет 3 окуу корпусуна жайгашкан. Анда 17 окуу жана 3 илимий лаборатория, 5 окуу мастерскойлору жабдылган. 10 га жерди ээлеген Ботаникалык бак бар. 2000ден ашык студент окуп, 230 окутуучу (анын ичинде 3 проф., 2 илим доктору жана 86 кандидаттары), 86 лаборант жана окуу мастерлери, 12 инженер жана оператор (ЭЭМдин) иштеген.

900 студент жашаган 3 студенттик жатаканасы, 75 орундуу (медициналык тейлөөсү бар) профилакторийи бар. Университеттеги 150 компыотерлүү эсептөө борбору окуу процессин, илимий изилдөөлөрдү жана финансы-чарбалык ишмердүүлүктү жүргүзөт. илимий китепканасынын китеп фонду 0,5 млн нуска китеп жана журналды түзүп, анын абонементи, 240 орундуу 3 окуу залы бар. 2 спорт залы, бир канча жабдылган спорт аянтчалары болуп, студенттер спорттун 11 түрү менен машыгышат. Ысык-Көлдүн жээгинде жайкы спорттук-ден соолукту чыңдоочу лагери бар. Студенттер илимий изилдөө инггерине, өздүк-көркөм чыгармачылык ийримдерине катышышат. «Айлампа» ансамбли уюшулуп, республикалык фестивалдарга катышууда. Университетте К. Тыныстановдун, К. Карасаевдин музейлери уюшулган.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)