Тегиздик

Тегиздик – жөнөкөй бет, геометриянын аксиомалары аркылуу кыйыр түрдө гана берилген геометриялык негизги түшүнүктөрдүн бири. Тегиздиктин мүнөздүү негизги касиеттери: 1) Тегиздик – өзүнүн каалагандай чекиттерин туташтырган түз сызыктардан гана турган бет, 2) Тегиздик – мейкиндиктин берилген эки чекитинен бирдей аралыкта жайгашкан чекиттердин көптүгү. Тегиздик – 1-тартиптеги алгебралык бет. Декарт координата системасында Тегиздиктин жалпы (толук) теңдемеси Ax+By+Cz+D=0, мында A, В, С - бир мезгилде нөлгө барабар эмес туруктуулар, D – каалагандай туруктуу сан. Эгерде М(х, у, z) чекитинин радиус-вектору г, ал эми N(A, В, С) тегиздикке перпендикулярдуу (нормаль) вектор болсо, анда бул векторлордун (г, N) скалярдык көбөйтүндүсү катышкан (r, N)+D=0 барабардыгы Тегиздиктин теңдемесинин вектордук формасын аныктайт. ЭгердеА, В, С коэффицентеринин бири нөлгө барабар болсо, анда Тегиздиктин толук эмес тендемеси алынат. Тегиздиктин теңдемеси алгач француз математиги А. Клеронун (1731) эмгектеринде жолугат.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)