Онегиндик сап

Онегендик сар, Онегиндикукаш, же онегиндик строфа – он төрт саптан турган а-б-а-в-в-г-г-д-е-е-д-ж-ж түрүндө уйкашкан ыр же куплет. А. С. Пушкин поэзиядагы генийлигин дагы бир мертебе көрсөтүп, "Евгений Онегин" романын бүтүндөй ушул формада жазып чыккан. Мисалы:Айдын жүзүн карап турду эле, а

Алып учту кыздын жүрөгү. б

Селт эткизе кыял урду эле а

"Келе калем, келе бир барак, в

үстөлдү кой бери, сыйдараак в

Кечир эми, анан жатармын, г

Сен өзүң да барып эс алгын..." г

Айлуу түндүн бейкут куту бар, е

Азгырылып жаш кыз азыр да, д

Ойлобостон жазган катында, д

Озуйпалуу сүйүү жыты бар. е

Кат да бүтүп ыктуу чапталат, ж

Кана, Таня, кимге арналат? ж

(Которгон Э. Турсунов)

Мисалдан көрүнүп тургандай, мында уйкаштыктын бир топ түрлөрү колдонулган, деги эле аны башка тилдерге которуу да өтө машакаттуу.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)