Окутуу методикасы

Окутуу методикасы – билим берүүнү калыптандыруу, жөндөмдүүлүктү арттыруу үчүн мугалим жүргүзгөн иштин ыгы жана жолу. Билим берүүнүн максаты жана мазмунунун өзгөрүшү менен окутуу методикасы да өзгөрөт. Я. А. Коменский окутуунун сөзчүл-көрсөтмөлүү (словесно-наглядный) методикасына негиз салган. Окутуу методикасын өркүндөтүүгө К. Д. Ушинский зор салым кошкон. Ал окуучулардын иш аракетин күчөтүүгө, логикалык ойломун өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл бурган. Коомдун өнүгүшү менен билим алууда окуучулардын өз алдынча иштешине чоң маани берилген. Бирок анын теориялык негиздери жеткиликтүү иштелген эмес. Улуу Октябрь революциясынан (1917) кийин педагогдор буга чейинки окутуунун сөзчүл-догмалык методикасын сындашкан. Педагогикалык максатка ылайык окутуунун түрдүү ыкмаларын (билимди ырааттуу баяндоо, окуу китеби менен иштөө, жазуу иштери, тажрыйба жүргүзүү, экскурсия ж. б.) колдонуунун зарылдыгын көрсөткөн. Билим алуунун башкы булактары – мугалимдин сөзү жана окуу китеби. Кубулуштарды жана ар кандай нерселерди кабылдоо да билим алуунун ажырагыс бөлүгү. Окутуунун түрдүү ыктары даяр билимди өздөштүрүүдө гана эмес, аны андан ары өркүндөтүүдө, колдоно билүүдө пайдаланылат. Заманбап техникалык каражаттарды (кино, телерадио, компьютер, ноутбук ж. б.) колдонуу окутуу методикасынын өнүгүүсүн арттырат. Окутуунун тигил же бул ыгын, түрүн тандап алуу конкреттүү дидактикалык маселеге, үйрөнүлчү материалдын мазмунуна, окуучулардын билим деңгээлине, көрсөтмө куралдардын бар-жоктугуна байланыштуу болот.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)