Никель сульфаты

Никель сульфаты, NiSO4 – саргыч ромб кристаллдар, тыгызд. 3,652г/см3 (250С), пайда болуу жылуулугу DН0298 = 218 ккал/моль. Нымдуу абада сууну сиңирип алып, жашыл түскө өтөт. Сууда эригичтиги 21,40 (0оС), 29,99 (30оС), 23,59 (50оС), 43,42 (99оС). СН3ОН менен С2Н5ОН эригичтиги 0,01% жана 0,01% (15оС). 3,150С 31,5оС чейин суудагы эритмесинен Mg, Mn, Fe, Co, Zn, гептагидрат менен изоморфтуу никель купоросу NiSO4•7Н2О кристаллдары бөлүнөт. 31,5-53,6оС көк-жашыл түстөгү тетрагоналдуу a-NiSO4•6Н2О, ал эми 53,6 – 99оС чейин b-NiSO4•6Н2О пайда болот. Темп-ра жогорулаган сайын суу молекулалары саны азайып, стабилдүү NiSO4•Н2О пайда болуп, 280о С жогору суусун толук жоготот. Н. с. щелочтуу металлдар сульфаттары менен кош туздарды: Ме 2Ni(SO4)2• 6Н2О, Ме-К+, Rb+, Сs+, NH4+ берет. Булардын ичинен никель-аммоний сульфатын практикалык мааниси чоң. Өнөр жайда Н. с. металлды күкүрт к-тасында эритүүдөн алынат.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)