Муктаждык

Муктаждык – тиричиликте тирүү жанга бир нерсенин керектиги. Айбанаттарда муктаждык биологиялык мүнөздө болуп, организмдин айлана-чөйрө менен карым-катнашынан келип чыгат. Адамдагы муктаждык коомдук турмуш менен шартталып, өз ара байланышкан материалдык жана рухий муктаждыкка бөлүнөт.

Тарыхый жагынан материалдык (тамакка, кийимге, үй-жайга жана башка) муктаждык биринчи пайда болгон. Адамдардын муктаждыкты канааттандырууга умтулуусу – коомдук эмгектин зарыл шарты. Бир муктаждыктын канааттандырылышы улам жаңы муктаждыкты пайда кылат. Муктаждык адам жана коомдо зор роль ойнойт.

– генерация (лат. generatio – түйүлдүк) – 1.Биологияда – жашоо циклинин процессинде алмашып туруучу бир организмдин түзүлүшү, жашоо-тиричилиги, көбөйүү ыкмасы жана башка менен айырмаланган формалары,

2.Демографияда муктаждык деп эреже катары бир жыл аралыгында туулган адамдар аталышат,

3.Муктаждыктын биргелешип жашоосу жана өз ара алакасы калктын курактык структурасын түзөт.

4.Тарыхый-маданий изилдөөлөрдө муктаждык түшүнүгү маанилүү тарыхый окуяларга катышкан же аларга замандаш болгон инсандарды, ошондой эле жалпы багытка же маанайга ээ адамдарды мүнөздөгөн символикалык мааниге ээ.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)