Мамлекеттик казына векселдери

Мамлекеттик казына векселдери (МКВ) - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кыска мөөнөттүү (жүгүртүү мөөнөтү 3, 6, 12 ай) дисконттук мамлекеттик баалуу кагаздары.

1 МКВнын номиналы - 100 сом. МКВ эсептерге жазууменен документтерде чагылдыруусуз чыгарылат.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги МКВнын эмитенти болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы - МКВларды чыгарууну тейлөө боюнча башкы агент. МКВларды жайгаштыруу жума сайын Улуттук банк тарабынан өткөрүлгөн аукциондор аркылуу ишке ашырылат. Тике катышуучулар (Улуттук банк менен келишим түзүшкөн биринчилик диллерлерине жана финансы-кредиттик мекемелерине ж. б.) аукциондорго катышуу укугуна ээ. Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга жооп берген жана МКВнын экинчилик рыногунда алардын ликвиддүүлүгүн колдоочу коммерциялык банктар - Кыргыз Республикасынын резиденттери биринчилик диллерлери болуп саналышат. Учурда 16 биринчилик дилерлери каттоодон өткөн. Финансы-кредиттик мекемелер болуп, мамлекеттик казына векселдери рыногунда операцияларды жүзөгө ашырууга Улуттук банк менен келишим түзүшкөн коммерциялык банктар жана институционалдык инвесторлор (инвестициялык жана пенсиялык фонддор, камсыздандыруу компаниялары жана финансылык мекемелер) саналат.

Юридикалык жактар сыяктуу эле, жеке адамдар да Кыргыз Республикасынын МКВсынын ээлери боло алышат. Чет өлкөлүк инвесторлордун МКВ рыногуна кирүүсүнө чек коюлбайт. Инвесторлордун МКВларды сатып алуусу аукциондо (аларды биринчи жолу жайгаштырууда) же болбосо экинчилик рынокто Биринчилик дилерлер аркылуу гана жүзөгө ашырылат.

МКВнын экинчилик рыногундагы бүтүмдөр Улуттук банктын Биринчилик дилерлерге жана анын кардарларына өздөрүнүн жумуш орундарынан эле МКВларды сатып алуу /сатуу боюнча операцияларды жүргүзүүлөрүнө мүмкүнчүлүк берген, электрондук соодалык системасы аркылуу жүзөгө ашырылат. Борбордук депозитарийдин функциясын Улуттук банк аткарат. Биринчилик диллерлер инвесторлор боюнча, баалуу кагаздардын менчик укугун сактоо жана эсепке алуу боюнча функцияларды аткаруучу субдепозитарий катары иш алып барат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын сайтынан

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)