Кыргызстандын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыгы

Илимди өркүндөтүүдө ири салым кошкон илимий изилдөөлөргө, айыл чарба жана өнөр ж-га прогрессивдүү материалдарды, машина жана механизмдерди, жаңы жогорку өндүрүмдүү технологиялык процесстерди ойлоп таап, ишке киргизгендерге, эл чарбасында зор мааниси бар алдыңкы өндүрүштүк. техникалык тажрыйбаны калыптандыргандарга, экономиканы жана маданиятты андан ары жогорулатууга көмөк берген жана коомчулуктун кеңири колдоосуна татыктуу болгон коомдук илимдер боюнча терең теориялык изилдөөлөргө, жогорку окуу жайлары, кесипчилик орто окуу жайлары жана орто мектептер үчүн окуу китептерин жазгандарга жана башкалар ыйгарылуучу сыйлык. Кыргыз ССР Министрлер Советинин 1967-жылы 30-ноябрдагы токтому менен бекитилген. Кыргызстандын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыгынын лауреаттары (Ысык-Көл облусуна тиешеси бар коллективдүү эмгектер үчүн): 1974. «Койлордун тянь-шань пародаларын чыгаруу жана чарбаларда жайылтуу» деген эмгек үчүн: Г. И. Друженьков, Е. С. Друженькова, Э. шаары Төлөмүшова, С. Абакиров, К. айыл Жангабылов, айыл Жамгырчиев, К. Жамгырчиев, М. Өмүралиев; 1980. республикадагы курулуш материалдарынын жаңы түрү - табигый танггардын кендерин ачкандыгы жана чалгындагандыгы үчүн: К. Осмонбетов, Б. Камашев, Г. айыл Ярушевский, Б. Чодобаев, В. В. Василенко, X. Мүсүралиев, шаары С. Закиров, айыл Н. Галин, Н. Сүйүмбаев; 1984. Күч берүүчү жарым өткөргүчтүү приборлор үчүн көп катмарлуу симметриялуу эмес структураларды даярдоонун жаңы технологиясын иштеп чыккандыгы жана аларды сериялап чыгарууну уюнггургандыгы үчүн: 3. И. Авдеева, айыл Асанакунов, айыл шаары Жунушев, В. М. Пайвель, Г. М. Пайвель, Ю. М. Локтаев, Я. Д. Нисневич, Ю. В. Захаров; 1986—87. Ысык-Көл - Чүй өндүрүштүк комплексинде минералдуу жылуу сууларды ачкандыгы жана чалгындагандыгы үчүн: жылы айыл Абеков, айыл В. Белев, Ф. М. Гутник, Ф. М. Кадышев, П. айыл Казанцев, Ю. П. Конотилов, Р. С. Мангельдин, С. айыл Тарасов, Г. М. Толстихин.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)