Кобальт сульфиддери

Кобальт сульфиддери — кобальт менен күкүрт бирикмелери: СоS, Со3S4, Со2S3 жана СоS2. Булардын ичинен СоS жаратылышта джайнурит минералы түрүндө кездешет: Со3О4 линнеит тобун-дагы минералдар негизги бөлүгүн түзөт: СоS2(кобальт-пирит) негизинен Ni, Си же Fе менен орун алмашкан аралашма минералдар түрүндө кездешет. Кобальтты күкүрт менен СО2 агымында 450-500°С же гипс жана щелочь менен балкытып эритүүдөн же кобальт сульфатын калыбына келтирүүдөн алынат. 1160°С, (ажыроо м-н) б. эрийт. Абада 684°С СоSО4 айлануу менен окистене баштайт. 2 валенттүү кобальт туздарынын суудагы эритмесине Н2S таасир этүүдөн алынган СоS кара түстө болот, жаңы чөктүрүлгөн СоS к-таларда эрийт, бирок бир аз тургандан кийин эрибөөчү түрүнө өтөт. СоS суудагы эригичтиги 5,4-10- моль/л. Синтездик Со3S4 СоSО4 Н2S агымында 400-500°С ысытканда кара-боз күкүм түрүндө алынат. Ал 6800С СоS жана СоS2 ажырайт. СоСО3 ашык алынган күкүрт жана K2CO3 катышуусу менен ысытканда Со2S3 шакар пайда болот, ал сууда эрибейт, күчтүү к-талар менен реакцияга өтө начар кирет. Кобальт аммиак менен болгон комплекстери суудагы эритмелерине күкүртүү суутекти таасир этүүдөн да Со2S, алынат, бирок ал туруксуз 450°С жогорку темп-рада ысытканда моно жана дисульфиддер аралашмасына өтөт. Ал алифаттык полисульфиддер, тиокислоталар эфирлерин, тиокарбонилдер жана башка гидрогенизациялоодо катализатор катарында колдонулат.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)